Ít ngọt, giảm ngọt 30% so với mùi vị truyền thống
Đa dạng hương vị để lựa chọn
Mỗi mùi hương vị đều có công thức và video hướng dẫn đưa ra tiết
Tặng ngay lập tức món vàng trị giá chỉ 99k cho người tiêu dùng mua từ 2 set vật liệu kẹo Nougat bất kì

ĐẦY ĐỦ – THƠM NGON – GIÁ RẺ BẤT NGỜ


250.000VND 175.000VND","sku":"n2","variation_description":"","variation_id":4253,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_huong-vi":"sua-hat","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":159000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"nougat-sua-hat","caption":"","url":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat-sua-hat.jpg","alt":"Ku1eb9o Nougat Su1eefa hu1ea1t","src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat-sua-hat-600x600.jpg","srcset":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat-sua-hat-600x600.jpg 600w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat-sua-hat-300x300.jpg 300w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat-sua-hat-150x150.jpg 150w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat-sua-hat-100x100.jpg 100w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat-sua-hat-50x50.jpg 50w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat-sua-hat.jpg 650w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat-sua-hat.jpg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat-sua-hat-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat-sua-hat-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":4260,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"250.000VND 159.000VND","sku":"n1","variation_description":"","variation_id":4252,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_huong-vi":"trung-muoi","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":185000,"display_regular_price":275000,"image":"title":"nougat5-min","caption":"","url":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat5-min.jpg","alt":"Ku1eb9o Nougat tru1ee9ng muu1ed1i","src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat5-min-600x600.jpg","srcset":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat5-min-600x600.jpg 600w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat5-min-300x300.jpg 300w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat5-min-150x150.jpg 150w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat5-min-100x100.jpg 100w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat5-min-50x50.jpg 50w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat5-min.jpg 650w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat5-min.jpg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat5-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat5-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":4262,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"275.000VND 185.000VND","sku":"n3","variation_description":"","variation_id":4254,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_huong-vi":"chanh-dua","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":185000,"display_regular_price":275000,"image":"title":"nougat2-min","caption":"","url":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat2-min.jpg","alt":"Ku1eb9o nougat chanh du1eeba","src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat2-min-600x600.jpg","srcset":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat2-min-600x600.jpg 600w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat2-min-300x300.jpg 300w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat2-min-150x150.jpg 150w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat2-min-100x100.jpg 100w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat2-min-50x50.jpg 50w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat2-min.jpg 650w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat2-min.jpg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat2-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat2-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":4263,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"275.000VND 185.000VND","sku":"n4","variation_description":"","variation_id":4255,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_huong-vi":"khoai-mon","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":175000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"nougat6-min","caption":"","url":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat6-min.jpg","alt":"Ku1eb9o nougat Khoai mu00f4n","src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat6-min-600x600.jpg","srcset":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat6-min-600x600.jpg 600w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat6-min-300x300.jpg 300w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat6-min-150x150.jpg 150w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat6-min-100x100.jpg 100w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat6-min-50x50.jpg 50w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat6-min.jpg 650w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat6-min.jpg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat6-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat6-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":4264,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"250.000VND 175.000VND","sku":"n5","variation_description":"","variation_id":4256,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_huong-vi":"sung-say","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":205000,"display_regular_price":295000,"image":"title":"nougat8-min","caption":"","url":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat8-min.jpg","alt":"Ku1eb9o Nougat sung su1ea5y","src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat8-min-600x600.jpg","srcset":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat8-min-600x600.jpg 600w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat8-min-300x300.jpg 300w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat8-min-150x150.jpg 150w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat8-min-100x100.jpg 100w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat8-min-50x50.jpg 50w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat8-min.jpg 650w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat8-min.jpg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat8-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat8-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":4266,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"295.000VND 205.000VND","sku":"n6","variation_description":"","variation_id":4257,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_huong-vi":"dau-say-deo","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":215000,"display_regular_price":315000,"image":"title":"nougat7-min","caption":"","url":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat7-min.jpg","alt":"Ku1eb9o nougat Du00e2u su1ea5y du1ebbo","src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat7-min-600x600.jpg","srcset":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat7-min-600x600.jpg 600w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat7-min-300x300.jpg 300w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat7-min-150x150.jpg 150w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat7-min-100x100.jpg 100w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat7-min-50x50.jpg 50w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat7-min.jpg 650w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat7-min.jpg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat7-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat7-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":4267,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"315.000VND 215.000VND","sku":"n7","variation_description":"","variation_id":4258,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_huong-vi":"hong-tra","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":175000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"nougat4-min","caption":"","url":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat4-min.jpg","alt":"Ku1eb9o Nougat hu1ed3ng tru00e0","src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat4-min-600x600.jpg","srcset":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat4-min-600x600.jpg 600w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat4-min-300x300.jpg 300w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat4-min-150x150.jpg 150w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat4-min-100x100.jpg 100w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat4-min-50x50.jpg 50w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat4-min.jpg 650w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat4-min.jpg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat4-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat4-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":4268,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"250.000VND 175.000VND","sku":"n8","variation_description":"","variation_id":4259,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_huong-vi":"cafe-dua","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":185000,"display_regular_price":275000,"image":"title":"nougat3-min","caption":"","url":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat3-min.jpg","alt":"Ku1eb9o Nougat coffe Du1eeba","src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat3-min-600x600.jpg","srcset":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat3-min-600x600.jpg 600w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat3-min-300x300.jpg 300w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat3-min-150x150.jpg 150w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat3-min-100x100.jpg 100w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat3-min-50x50.jpg 50w, https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat3-min.jpg 650w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat3-min.jpg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat3-min-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://vaobep365.com/wp-content/uploads/2022/10/nougat3-min-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":4251,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"275.000VND 185.000VND","sku":"n9","variation_description":"","variation_id":4250,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">

Có 2 bí quyết làm kẹo nougat rất thông dụng từ kẹo dẻo marshmallow cùng lòng trứng, các hương liệu rất là dễ kiếm và thậm chí còn có sẵn ngay tại phòng bếp nhà mình. Đây là món ăn khá nổi trong số những năm vừa mới đây tại Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi vào phòng bếp chế phát triển thành món kẹo nougat ngay lập tức và luôn nhé!


Cách có tác dụng kẹo Nougat từ kẹo dẻo marshmallow
Công thức có tác dụng kẹo nougat từ kẹo dẻo marshmallow
Cách có tác dụng kẹo Nougat từ tròng trắng trứng ngon me ly
Nguyên liệu và dụng cố cần chuẩn bị
Công thức có tác dụng kẹo nougat từ lòng trắng trứng
Các câu hỏi thường chạm mặt với kẹo nougat/kẹo hạnh phúc – FAQ

Cách làm cho kẹo Nougat tự kẹo dẻo marshmallow

*
Hướng dẫn giải pháp làm kẹo nougat marshmallow

Nguyên liệu sẵn sàng làm kẹo Nougat từ bỏ marshmallow

*
Nguyên liệu sẵn sàng làm kẹo Nougat marshmallow
240g kẹo dẻo marshmallow hương vị tuỳ ý 50g mứt dâu hoặc mứt phái mạnh việt quất 80g bơ lạt để mềm ở ánh nắng mặt trời phòng 160g sữa bột 80g phân tử óc chó 80g phân tử hạnh nhân 50g hạt bí 50g nho khô

Dụng cầm cố cần chuẩn bị để có tác dụng kẹo nougat

*
Dụng thay cần sẵn sàng làm kẹo nougat

Công thức có tác dụng kẹo nougat tự kẹo dẻo marshmallow

*
Công thức có tác dụng kẹo nougat marshmallow
Bước 1: Tạo tất cả hổn hợp kẹo marshmallow cùng sữa
Đầu tiên hãy bật bếp và làm nóng chảo, mang đến lửa bé dại lại rồi cho bơ cùng 240g marshmallow và đảo đều tay mang đến khi hỗn hợp tan ra và quện lại cùng với nhau.

Bạn đang xem: Nguyên liệu làm kẹo nougat

Tiếp theo, bạn cho them sữa bột đã sẵn sàng vào và liên tiếp khuấy mọi tay cho tới khi bọn chúng không con bị bóc biệt.

Bước 2: Thêm mùi vị (các nhiều loại hạt đã chuẩn chỉnh bị)

Bước trước tiên đã hoàn thành, giờ là lúc đổi khác chúng biến hóa món ăn uống với hương vị yêu thích. Xem xét đây cũng chính là bước ra quyết định sự thành bại của kẹo nougat.

Cho những loại hạt bạn ưa thích vào lếu láo hợp, khuấy thật đầy đủ tay cho đến khi hỗn hợp bay hơi cùng quánh lại. Tuyệt kỹ ở đây đó là thời gian, những loại nougat có độ ẩm và sức nóng độ phù hợp là 7 phút.

Do kia đừng cho lửa quá to, quẩy rất nhiều tay đúng 7 phút thì giới hạn lại, ko hơn không thua kém nhé!

Bước 3: chế tác hình với hoàn thiện

Giờ thì cái bánh Nougat sữa kẹo marshmallow là được ngừng đến 80%.

Dùng các loại khay phòng dính gồm phủ giấy sáp lên trên rồi đổ tất cả hổn hợp ra khay. Đặt 1 lớp giấy sáp nữa lên trên mặt phẳng và trải gần như kẹo ra cho bề dầy có size bằng nhau.

Cuối cùng, hãy nhằm kẹo vào chống mát tủ lạnh để cho chúng nhanh cứng lại, tiếp nối sắt thành từng thanh/từng miếng và hưởng thụ thành quả.

Video phía dẫn cụ thể cách làm cho kẹo nougat cùng với marshmallo

Mẹo

Bạn hoàn toàn có thể cho ra khay đợi khô và thái thành tứng miếng hoặc rất có thể sử dụng những loại khay khác hình trái cây, gấu,.. để kẹo nougat được ưa nhìn hơn.

Kẹo nougat dẻo xuất xắc cứng sẽ đưa ra quyết định bằng việc có cho vô tủ lạnh xuất xắc không. Mình thì mê say cứng một chút ít nên thường bỏ vào ngăn mát khoảng tầm 1h.

Cách làm kẹo Nougat từ lòng trắng trứng ngon me ly

*
Hướng dẫn biện pháp làm kẹo nougat từ lòng trắng trứng
thời hạn làm: 10p thời hạn chế biến: 30p Độ khó: 5/10

Nguyên liệu & dụng chũm cần chuẩn chỉnh bị

Nguyên liệu cho món kẹo hạnh phúc từ tròng trắng trứng:
Mạch nha: 230g Đường cat trắng: 100g Nước: 40g Muối: 2g (trung hoà vị ngọt của đường) lòng trắng trứng gà: 1 phần Đường cát trắng: 10gr (đánh bình thường với lòng trắng) Sữa bột (loại cần sử dụng làm bánh): 25g phân tử khô: khoảng tầm 300g nho khô, hạnh nhân, óc chó, hạt bí, dừa khô chúng ta nên cho vào lò để giữ lại ấm trong khoảng 70 độ sẽ giúp đỡ kẹo kết dính nhanh hơn, vì hạt nguội sẽ khó khăn kết dính đấy. Bơ lạt: 50g (ngâm biện pháp thủy cùng với nước nóng nhằm giữ ấm giúp kẹo ngon hơn)
*
Nguyên liệu và điều khoản cần sẵn sàng làm kẹo nougat từ lòng trắng trứng
Dụng cố kỉnh cần sẵn sàng để có tác dụng kẹo hạnh phúc:
Máy tiến công trứng Giấy nến bát tô Muỗng to lớn Muỗng nhỏ dại Khay, Thớt Xong, nồi

Công thức có tác dụng kẹo nougat từ lòng trắng trứng

*
Công thức có tác dụng kẹo nougat từ lòng trắng trứng
Bước 1: Tạo hỗn hợp kẹo mạch nha

Đầu tiên, lại là làm cho nóng chảo và cho lửa nhỏ. Sau đó là cho những hôn hợp: Mạch nha, con đường muối cho đến lúc tan ra.

140 độ C là con số chuẩn nhất cho tất cả hổn hợp đạt đặc thù vừa mềm vừa cứng.

Tại bên thì rất khó có kiếm sức nóng kế, vày vậy hãy dùng phương pháp sau: véo một không nhiều mạch nha thả vảo nước thấy chúng cứng và có thể bẻ gãy là láo hợp đã chiếm lĩnh chuẩn.

Xem thêm: Mua Bán Các Loại Cá Rồng Giá Rẻ, Đủ Màu Sắc & Kích Cỡ, Cá Rồng Giá Sỉ

Chú ý đừng để hỗn hợp bị cháy giỏi quá sức nóng nhé, còn nếu không sẽ mất đi hương vị và color khiến nhà cửa nghệ thuật của người sử dụng trở cần fail!!!

Bước 2.1: sẵn sàng hỗn hòa hợp lòng trắng trứng

Tách tròng trắng trứng ra bát, mang lại thêm khoảng 10g con đường và sử dụng máy tiến công trứng tấn công đều lên đến khi trứng bông lên do đó đã hoàn thành bước 2.

Bước 2.2: Tạo hỗn hợp cho kẹo Nougat

Khi tròng trắng trứng đạt độ bông độc nhất vô nhị định, thì đổ mạch nha sẽ đạt ánh nắng mặt trời 140 độ C. Đổ thong dong và liên tục dùng máy tiến công trừng cho chúng quện lại vào nhau.

Tiếp mang đến hãy bỏ thêm bơ lạt vào chút một để được rất nhiều hơn, chú ý là vừa quấy vừa đun lửa thật nhỏ tuổi khi đến 2 các thành phần hỗn hợp trên vào nhau để mạch nha giữ được nhiệt độ/tính hóa học mềm dẻo của nó.

Bước 3: Thêm hương vị cho thành quả của bạn

Sau 1-2 phút, bạn cho những loại phân tử đã chuẩn bị trước đó vào trong các thành phần hỗn hợp và hòn đảo đều lên. Chú ý đừng để bọn chúng nguội lại rồi bắt đầu cho hạt nhé vì các bạn sẽ rất khó khiến cho chúng các nhau.

Bước 4: tạo ra hình và bảo quản

Cho ra khay vẫn lót giấy nến, đổ tất cả hổn hợp ra và đặt một lớp giấy sáp nữa lên ở trên nhé. Miết chúng đến phẳng ra, bổ thành miếng và thưởng thức món “Kẹo nougat dẻo vị trứng”.

Hoặc nhằm vào phòng mát 30 phút rồi fe miếng cho vừa khéo miệng và thưởng thức món “kẹo nougat cứng vị trứng” nhé.

Video phía dẫn cụ thể cách làm kẹo niềm hạnh phúc bằng tròng trắng trứng

Các thắc mắc thường chạm chán với kẹo nougat/kẹo niềm hạnh phúc – FAQ

*
Các thắc mắc thường chạm mặt với kẹo nougat

Kẹo nougat sẽ được bao lâu?

Tùy vào cách bảo vệ , các bạn sẽ để kẹo nougat được tự 7 ngày mang đến 1 tháng.

Cách bảo quản kẹo nougat cụ nào?

Cách bảo vệ đơn giản duy nhất là để vị trí khô ráo hoặc gói lại cho vô tủ lạnh.

Làm sao để kẹo nougat không trở nên dính?

Hãy thêm lớp bột hoạc bọc bởi giấy nến trước khi kẹo hanh hao lại nhé.

Ăn kẹo nougat gồm béo không?

Kẹo nougat không các không phệ mà không ít người dân còn áp dụng chúng như một loại thực phẩm để bớt cân.

Kẹo nougat giá bán bao nhiêu?

Kẹo nougat tại vn có giá khoảng 200.000đ cho 300.000đ trên 1 hộp. Hãy áp dụng những công thức cùng và bài bác hưỡng dẫn chi tiết cách có tác dụng kẹo nougat cực dễ dàng của trọng tâm Việt Foods để tạo cho riêng mình một hộp kẹo đặc biệt nhé, các bạn sẽ mất chỉ một nửa số tiền ném ra thôi!

Mua vật liệu làm kẹo nougat làm việc đâu?

Nguyên liệu làm cho kẹo nougat tương đối đễ tìm trên những sàn thương mại điện tử hoặc chúng ta cũng có thể liên hệ ngay lập tức đến vai trung phong Việt Foods nhằm được tư vấn và cung ứng nhé.

Kẹo nougat từng nào calo?

Trong 100g kẹo nougat đang chứa khoảng chừng 400 Kcal (Calo). Vị vậy chúng ta có thể dùng làm thực phẩm để bớt cân.

Kẹo nougat cứng xuất xắc mềm?

Kẹo nougat có cứng giỏi mềm sẽ nhờ vào vào cách các bạn chế đổi mới và tiến hành công thức nhé!