Thái Dương Năng giang sơn GOLD 160L-58

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời tổ quốc 160L Gold..

Bạn đang xem: Mua máy nước nóng năng lượng mặt trời

-32% 9.860.000 đ 6.750.000 đ


*

lắp thêm Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành 160 Lít Classic 58-15

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 160LK..

-20% 8.999.000 đ 7.210.000 đ


*
*

thiết bị Nước Nóng tích điện Mặt Trời Toàn Mỹ 160L 58 - 16 I304

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời Toàn Mỹ 160L dò..

-16% 8.950.000 đ 7.510.000 đ


*
*

Thái Dương Năng đất nước ECO 120L-58

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời sơn hà 120L Eco..

-31% 6.830.000 đ 4.700.000 đ


*

đồ vật Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Đại Thành 180 Lít Classic 58-18

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 180LK..

-19% 9.999.000 đ 8.090.000 đ


*
*

thứ Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Ariston Eco 2 1818 25 TNSS 190L

Thông tin sản phẩm nước nóng tích điện mặt trời Ariston 190 lít
M&atild..

-24% 11.490.000 đ 8.750.000 đ


lắp thêm Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Đại Thành 150L-70 Classic

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời Đại Thành 150LK..

-20% 9.199.000 đ 7.400.000 đ


Bình Nước rét Thái Dương Năng giang sơn ECO 200L-58

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời giang san 200L Eco..

-35% 11.600.000 đ 7.500.000 đ


vật dụng Nước Nóng tích điện Mặt Trời Ariston Eco 2 1815 25 TNSS 160L

Thông tin vật dụng nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 160 lít
M&atild..

-28% 10.390.000 đ 7.520.000 đ


Thái Dương Năng sơn hà GOLD 140L-58

Thông tin cơ phiên bản máy nước nóng năng lượng mặt trời giang sơn 140L Gold..

-32% 8.840.000 đ 6.050.000 đ


đồ vật Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Ariston Eco 2 1820 25 TNSS 210L

Thông tin sản phẩm nước nóng tích điện mặt trời Ariston 210 lít
M&atild..

-28% 13.390.000 đ 9.610.000 đ


máy Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành 130 Lít Classic 58-12

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 130LK..

-21% 8.299.000 đ 6.530.000 đ


Thái Dương Năng sơn Hà GOLD 180L-58

Thông tin cơ phiên bản máy nước nóng năng lượng mặt trời đất nước 180L Gold..

-35% 11.530.000 đ 7.450.000 đ


sản phẩm công nghệ Nước rét Thái Dương Năng tổ quốc ECO 180L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời đất nước 180L Eco..

-36% 9.830.000 đ 6.280.000 đ


sản phẩm Nước Nóng tích điện Mặt Trời Ferroli Ecosun 200L

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli 200LLoại b&igr..

-29% 14.960.000 đ 10.600.000 đ


Thái Dương Năng tổ quốc ECO 140L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời sơn hà 140L Eco..

-31% 7.570.000 đ 5.210.000 đ


sản phẩm Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Đại Thành 250 Lít Classic 58-24

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời Đại Thành 250LK..

-16% 12.499.000 đ 10.470.000 đ


trang bị Nước Nóng tích điện Mặt Trời Toàn Mỹ 140L 58 - 14 I304

Thông tin cơ bản máy nước nóng tích điện mặt trời Toàn Mỹ 140LB&e..

-16% 8.190.000 đ 6.870.000 đ


lắp thêm Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Toàn Mỹ 200L 58 - 20 I304

Thông tin cơ bản máy nước nóng tích điện mặt trời Toàn Mỹ 200L dò..

-17% 11.020.000 đ 9.160.000 đ


sản phẩm Nước Nóng tích điện Mặt Trời Ariston Eco 2 1810 25 TNSS 116L

Thông tin trang bị nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 116 lít
M&atild..

-34% 8.390.000 đ 5.560.000 đ


sản phẩm Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Toàn Mỹ 180L 58 - 18 I304

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời Toàn Mỹ 180L dò..

-17% 9.770.000 đ 8.120.000 đ


thiết bị Nước Nóng tích điện Mặt Trời giang sơn TITAN Gold 200L-58

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng năng lượng mặt trời đất nước 200L Titan..

-35% 14.700.000 đ 9.550.000 đ


Thái Dương Năng sơn Hà ECO 160L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng tích điện mặt trời sơn hà 160L Eco..

-31% 8.400.000 đ 5.790.000 đ


thiết bị Nước nóng Thái Dương Năng sơn hà TITAN Gold 180L-58

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời sơn hà 180L Titan..

-35% 13.760.000 đ 8.910.000 đ


lắp thêm Nước Nóng tích điện Mặt Trời Ariston Eco 2 1824 25 TNSS 250L

Thông tin sản phẩm nước nóng tích điện mặt trời Ariston 250 lít
M&atild..

-22% 15.690.000 đ 12.310.000 đ


Thái Dương Năng sơn hà 300L-58 Gold

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời giang sơn 300L Gold..

-39% 19.200.000 đ 11.630.000 đ


Bình Nước Nóng tích điện Mặt Trời Ferroli Ecosun 160L

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời Ferroli 160LLoại b&igr..

-29% 11.924.000 đ 8.450.000 đ


sản phẩm Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành Platium 300 Lít Tấm Phẳng

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời Đại Thành 300L Platium..

-14% 26.450.000 đ 22.740.000 đ


vật dụng Nước Nóng tích điện Mặt Trời Ariston KAIROS 200L Tấm Phẳng

Thông tin cơ phiên bản máy nước nóng tích điện mặt trời Ariston 200L tấm phẳng..

-29% 41.770.000 đ 29.700.000 đ


Bình Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Đại Thành 215 Lít Classic 58-21

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 215LK..

-17% 11.599.000 đ 9.610.000 đ


Bình Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Ariston Eco 2 1812 25 TNSS 132L

Thông tin lắp thêm nước nóng tích điện mặt trời Ariston 132 lít
M&atild..

-32% 9.590.000 đ 6.530.000 đ


lắp thêm Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành 360L-70 VIGO SUS 316

Thông tin cơ bản máy nước nóng tích điện mặt trời Đại Thành 360L Vigo..

-18% 24.599.000 đ 20.070.000 đ


Bình Nước Nóng tích điện Mặt Trời Ariston Eco 2 1828 25 TNSS 300L

Thông tin trang bị nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 300 lít
M&atild..

-22% 17.690.000 đ 13.820.000 đ


Thái Dương Năng đánh Hà GOLD 240L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời giang sơn 240L Gold..

-35% 14.800.000 đ 9.620.000 đ


trang bị Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Đại Thành 210 Lít Classic 70-14

Thông tin cơ phiên bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 210LK..

-17% 11.909.000 đ 9.910.000 đ


Bình Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Ferroli Ecosun 180L

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời Ferroli 180LLoại b&igr..

-29% 13.282.000 đ 9.410.000 đ


Thái Dương Năng tô Hà GOLD 200L-58

Thông tin cơ phiên bản máy nước nóng tích điện mặt trời tổ quốc 200L Gold..

-35% 13.160.000 đ 8.500.000 đ


lắp thêm Nước rét Thái Dương Năng sơn hà ECO 240L-58

Thông tin cơ phiên bản máy nước nóng năng lượng mặt trời đất nước 240L Eco..

-35% 13.100.000 đ 8.460.000 đ


thiết bị Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Đại Thành Platium 220 Lít Tấm Phẳng

Thông tin đồ vật nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 220L Platium..

Xem thêm: Các Loại Xe Kia Morning - Cách Phân Biệt Các Đời Của Kia Morning

-15% 22.150.000 đ 18.820.000 đ


Thái Dương Năng đất nước TITAN Ống Dầu 180L Ø58

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời sơn hà 180L Titan ống ..

-35% 14.600.000 đ 9.490.000 đ


sản phẩm Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành 300 Lít Classic 70-20

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời Đại Thành 300LK..

-15% 16.000.000 đ 13.670.000 đ


sản phẩm công nghệ Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Đại Thành 315L-70 VIGO SUS 316

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 315L Vigo..

-19% 22.399.000 đ 18.160.000 đ


đồ vật Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Đại Thành Platium 150 Lít Tấm Phẳng

Thông tin cơ phiên bản máy nước nóng tích điện mặt trời Đại Thành 150L Platium..

-17% 16.950.000 đ 14.080.000 đ


đồ vật Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Đại Thành 300 Lít Classic 58-28

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 300LK..

-16% 13.799.000 đ 11.600.000 đ


sản phẩm Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành 180L-58 VIGO SUS 316

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 160L Vigo..

-22% 13.099.000 đ 10.170.000 đ


Bình Nước Nóng tích điện Mặt Trời Ferroli Ecotop 150L

BÌNH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DẠNG TẤM, TIỆN SỤC RỬA, DỄ LẮP ĐẶT, TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNGTận dụng ..

-13% 21.250.000 đ 18.530.000 đ


thiết bị Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành 215L-58 VIGO SUS 316

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 215L Vigo..

-21% 15.599.000 đ 12.250.000 đ


thiết bị Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành 300L-58 VIGO SUS 316

Thông tin cơ phiên bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 300L Vigo..

-20% 18.999.000 đ 15.200.000 đ


Máy nước nóng tích điện mặt trời là gì?

Máy nước nóng tích điện mặt trời là 1 trong những thiết bị được thực hiện nguồn năng lượng từ ánh nắng mặt trời để gia công nóng nước phục vụ nhu mong sinh hoạt của gia đình. Máy nước nóng tích điện mặt trời chuyển động bởi một bộ thu hút tia nắng mặt trời và sau đó làm rét nước trong bình.

Cấu tạo và nguyên lý buổi giao lưu của máy nước lạnh lạnh tích điện mặt trời

Bộ phận thu nhiệt: bên trên thị trường hiện thời có 3 một số loại Máy nước nóng tích điện mặt trời ống quyển không, máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng ống dầu, đồ vật nước nóng năng lượng mặt trời nhiều loại tấm phẳngBộ phận duy trì nhiệt (hay có cách gọi khác là bình bảo ôn): Là thành phần lưu trữ nước nóng và nước lạnh. Đây là bộ phận quyết định thời gian lưu trữ được nước nóng dài hay ngắn cùng thường cũng chính là quyết định túi tiền sản phẩm.Chân máy: bộ phận này để đỡ thành phần thu nhiệt và giữ nhiệt được vững chắc, thường sẽ sở hữu được 2 các loại chân mang lại mái bằng và mái nghiêngBộ phận cung ứng điện: bộ phận này thường có rất nhiều ở phía Bắc sẽ nấu nước lúc không có tia nắng mặt trời không phải máy nào cũng có thể có và thường xuyên không đi kèm.Nguyên lý hoạt động: phần tử thu sức nóng có nhiệm vụ thu nhiệt từ ánh sáng mặt trời làm nóng nước kế tiếp nước nóng được tàng trữ ở bình bảo ôn.

Máy nước nóng tích điện mặt trời nhiều loại nào xuất sắc nhất?

Trên thị trường hiện bao gồm 3 các loại bình tích điện mặt trời chính, sẽ là máy nước nóng năng lượng mặt trời chân không, bình năng lượng mặt trời ống dầu và nóng lạnh năng lượng mặt trời tấm phẳng. Từng loại sẽ có cấu tạo, nguyên lý chuyển động và hầu hết ưu nhược điểm riêng lẻ khác nhau, trong đó:

Máy nước nóng năng lượng mặt trời cẳng chân không: kết cấu và nguyên lý chuyển động gồm nhiều ống thủy tinh trong chân không được thêm trực tiếp vào các lỗ thông tương đối trên thân bồn tắm nóng. Ưu điểm vật dụng có ngân sách chi tiêu khá rẻ, giữ lại nhiệt lâu, bình yên khi áp dụng và thân mật với môi trường. Nguyên lý buổi giao lưu của máy cũng tương đối đơn giản. Nhược điểm tác dụng sử dụng yếu khi không tồn tại nắng, dễ dính bụi bẩn, rong rêu dẫn mang lại hiệu quả hoạt động của máy sẽ không còn được cao.Máy nước nóng tích điện mặt trời dạng ống dầu: cấu trúc và nguyên lý chuyển động gồm nhiều ống dầu được lắp trực tiếp vào những lỗ thông tương đối trên thân bể nước nóng. Ưu điểm bạn cũng có thể sử dụng máy trong cả khi không có nắng. Việc thực hiện ống dầu giúp tài năng hấp thụ sức nóng hiệu quả, thời hạn làm nóng nhanh hơn. Yếu điểm mức giá của dòng sản phẩm khá cao, hiện thời một thiết bị nước nóng dạng ống dầu thường xuyên có giá thành cao hơn máy nước nóng dạng ống chân không khoảng tầm 2-3 triệu đồng.Máy nước nóng tích điện mặt trời tấm phẳng: cấu trúc nguyên lý vận động gồm những tấm phẳng dung nạp nhiệt bên trên được bảo đảm an toàn bằng một tờ kính cường lực cao cấp và một khối hệ thống điều khiển quy trình bơm nước. Ưu điểm chúng ta cũng có thể thoải mái lắp ráp nó ở bất kể vị trí nào trên mái nhà. Sản phẩm bình an và thân mật với môi trường. Nhược điểm ngân sách chi tiêu một máy nước nóng năng lượng mặt trời nhiều loại tấm phẳng bây giờ rất cao.

Có nên mua máy nước rét bình tích điện mặt trời không?

Giá điện hằng ngày một tăng khiến người sử dụng yêu say mê hơn bài toán sử dụng những nguồn năng lượng tự nhiên. Với điểm mạnh sử dụng nguồn tích điện tự nhiên đầy đủ và phong phú từ khía cạnh trời chắc chắn là sẽ mang lại ích lợi lâu dài cho gia đình bạn và đặc biệt là hoàn toàn thân mật với môi trường. Chính vì thế thiết bị nước nóng tích điện mặt trời là một chiến thuật tối ưu mà chúng ta nên xem xét sử dụng.

Bình nước nóng tích điện mặt trời hãng nào tốt?

Hiện nay trên thị trường có tương đối nhiều hãng đồ vật nước nóng tích điện mặt trời từ thiết yếu hãng mang lại hàng giả, hàng nhái hàng kém chất lượng nên TDM sẽ liệt kê 10 thương hiệu được người tiêu dùng lựa lựa chọn nhất:

Máy nước nóng tích điện mặt trời Đại Thành
Máy nước nóng tích điện mặt trời tô Hà
Máy nước nóng tích điện mặt trời Ariston
Máy nước nóng tích điện mặt trời Ferroli
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Megasun
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Bình Minh
Máy nước nóng tích điện mặt trời Matsuno
Máy nước nóng tích điện mặt trời Osaka
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sun
Life

Nhưng nhằm xếp chiếc nào tốt nhất có thể còn nhờ vào vào mẫu nào, các loại nào nghỉ ngơi từng hãng. Đại lý Tuấn Đức thì chọn ra 5 phổ cập nhất, uy tín nhất cùng thông dụng trên thị phần nhất từ sản phẩm tự 1 -> 5 trong bảng thống kê sau.

Mua sản phẩm nước nóng năng lượng mặt trời chỗ nào chính hãng giá bán rẻ?

TDM Tuấn Đức hiện đang phân phối những thương hiệu nước rét lạnh năng lượng mặt trời sau: sản phẩm nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành (phía bắc là sản phẩm nước nóng tích điện mặt trời Tân Á), máy nước nóng tích điện mặt trời tô Hà, máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ, lắp thêm nước nóng tích điện mặt trời Ariston (Ý), vật dụng nước nóng tích điện mặt trời Ferroli (Ý). Cùng với 3 showroom bao gồm của TDM tại TPHCM, thủ đô và Bình Dương cung ứng khách mặt hàng trên toàn Việt Nam giao hàng tận nơi, tại nhà.

Hiện nay trên thị trường không ít thương hiệu bình nóng tích điện mặt trời khác nhau và không ít thương hiệu nhái, giả các thương hiệu nổi tiếng, uy tín. Để riêng biệt và mua được thành phầm chính hãng đối với quý khách hàng cũng sẽ rất trở ngại vì sản phẩm này cũng khó rõ ràng được. Nên người sử dụng phải xem xét chọn đại lý của hãng, kiêng mua đông đảo website trả hay nhái hãng đã dễ bị mua hàng giả và khó bh về sau.

Không chỉ bảo vệ môi trường nhưng máy nước nóng năng lượng mặt trời còn hết sức an toàn, tiết kiệm chi phí đáng nói điện năng tiêu thụ cho gia đình. Vậy thiết bị nước nóng tích điện mặt trời là gì cùng có nên mua hay không? Hãy thuộc Điện trang bị Chợ khủng tìm câu vấn đáp qua nội dung bài viết dưới đây nhé!

1. Thiết bị nước nóng năng lượng mặt trời là gì?

Đây là một trong những thiết bị vận động dựa vào nguồn năng lượng mặt trời để tạo nên nhiệt, có tác dụng nóng nước, ship hàng nhu cầu sinh hoạt của mái ấm gia đình như rửa mặt giặt, nấu bếp cơm, cọ bát… bộ phận thu nhiệt của dòng sản phẩm nước nóng tích điện mặt trời có trách nhiệm thu nhiệt từ tia nắng mặt trời có tác dụng nóng nước (có thể đạt tới mức 96 - 98 độ C). Sau đó, nước nóng sẽ tiến hành lưu trữ vào bình bảo ôn (bộ phận lưu trữ nước nóng cùng nước lạnh).

*

Máy nước nóng tích điện mặt trời đem về nhiều tác dụng như bình yên và thân thiết với môi trường.

Trên thị phần hiện nay, thiết bị nước nóng năng lượng mặt trời gồm gồm 3 loại thịnh hành là: các loại tấm phẳng, các loại chân không và loại ống dầu. Trong đó:

- đồ vật nước nóng năng lượng mặt trời các loại ống chân không áp dụng ống kêt nạp nhiệt là cẳng chân không.

- thiết bị nước nóng năng lượng mặt trời các loại ống dầu áp dụng ống dung nạp nhiệt là ống dầu.

- lắp thêm nước nóng năng lượng mặt trời một số loại tấm phẳng áp dụng tấm phẳng dung nạp nhiệt được đảm bảo an toàn bằng một tờ kính cường lực chống va đập cao cấp.

*

Nguyên lí buổi giao lưu của máy nước nóng năng lượng mặt trời.

2. Lý do nên mua máy nước nóng tích điện mặt trời

- tiết kiệm chi phí điện

Do không sử dụng điện mà lấy năng lượng từ tia nắng mặt trời để tạo ra nhiệt, có tác dụng nóng nước phải máy nước nóng tích điện mặt trời tiết kiệm chi phí điện năng, góp thêm phần giảm giá thành tiền điện mỗi tháng một cách đáng kể.

*

Không tốn chi tiêu tiền điện trong suốt thời hạn sử dụng.

- an ninh khi sử dụng

Máy nước nóng tích điện mặt trời được thiết bị một tấm phẳng được bảo đảm an toàn bằng một tờ kính cường lực thời thượng cho chất lượng độ bền cao, tác dụng làm nóng cực tốt. Đồng thời, loại máy này còn tồn tại ống dung nạp nhiệt thiết kế kín khít, tinh giảm tối đa việc bám cặn bẩn hay rong rêu trong tâm địa ống, đảm đảm bảo sinh và an toàn cho sức mạnh người tiêu dùng. Và tất yếu việc áp dụng thái dương năng cực kì an toàn, không sợ hãi bị điện giật, không sợ cháy nổ, rất phù hợp với cuộc sống thường ngày đô thị hiện nay đại.

*

Độ bình an cao vày sử dụng tích điện tự nhiên là tia nắng mặt trời.

- thân thiết với môi trường

Việc sử dụng những thiết bị thân thiện với môi trường thiên nhiên trở thành xu thế trong lối sống hiện nay đại, văn minh. Cầm cố nên, trang bị nước nóng tích điện mặt trời là 1 trong những giải pháp an toàn cho môi trường xung quanh vừa tận dụng được nguồn tích điện mặt trời dồi dào, vừa tinh giảm tối đa sử dụng tích điện điện, không tạo thành khí thải CO2 ô nhiễm gây ô nhiễm môi trường.

*

Máy sử dụng năng lượng từ tia nắng mặt trời để làm nóng nước do vậy không chỉ an ninh với con người mà còn thân thiện với môi trường.

- Độ bền cao, tiết kiệm chi phí chi phí

Mặc dù đề nghị bỏ một khoản khá béo so với download máy nước nóng thông thường, nhưng chỉ sau khoảng hai năm sử dụng bạn sẽ thấy thực ra máy nước lạnh năng lương phương diện trời mới chính là bài toán tiết kiệm ngân sách tối đa cho gia đình. Các bạn cũng không yêu cầu phải băn khoăn lo lắng về câu hỏi chi trả tiền năng lượng điện mỗi tháng. Độ chắc chắn cao, có thể dùng nhiều năm là ưu điểm tuyệt vời của máy nước nóng tích điện mặt trời.

*

Chỉ phải sau hai năm đầu tư, bạn sẽ thấy ích lợi vô cùng to khủng khi chọn cần sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời so với nhiều loại máy thông thường.

- áp dụng được trong cả khi mất điện

Máy nước nóng năng lượng mặt trời chất nhận được bạn áp dụng được trong cả khi mất điện, điều mà bất cứ loại trang bị nước nóng không giống không khi nào làm được. Rộng nữa, nước được máy làm nóng tiếp tục ban ngày và bình bảo ôn có chức năng giữ nóng mang lại 72h giúp bạn cũng có thể dùng tắm, rửa bát, nấu bếp ăn… rất tiện lợi cho việc sinh hoạt trong gia đình.

3. Một số trong những mẫu sản phẩm nước nóng năng lượng mặt trời:

- sản phẩm nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo GD1414 giá bán tham khảo: 9.990.000đ

Dung tích: 140 lít

Công nghệ: Lớp bảo ôn Polyurethane tăng thời gian giữ nhiệt lên đến 96 tiếng, Ruột bình bảo ôn có tác dụng bằng vật tư Inox SUS 304-2B bền bỉ, technology Nano kháng khuẩn, thiết bị 14 ống lâu năm 1.8m Ø58

Kháng khuẩn có tác dụng sạch nước: Nano khử khuẩn

Bình chứa: gia công bằng chất liệu SUS 304-2B

Lớp cách nhiệt mật độ cao: Polyurethane

Áp suất vận động tối đa: ≤ 0.6 Mpa

Trọng lượng: ~17.5 Kg

Hãng sản xuất: Kangaroo

Sản xuất tại: Việt Nam

Bảo hành: 7 năm

*

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo GD1414.

- vật dụng nước nóng tích điện mặt trời Kangaroo GD1616 giá bán tham khảo: 10.990.000đ

Dung tích: 160 lít

Công nghệ: Lớp bảo ôn Polyurethane tăng thời gian giữ nhiệt lên đến 96 tiếng, Ruột bình bảo ôn có tác dụng bằng vật tư Inox SUS 304-2B bền bỉ, công nghệ Nano phòng khuẩn, lắp thêm 16 ống lâu năm 1.8m Ø58

Kháng khuẩn làm cho sạch nước: Nano diệt khuẩn

Bình chứa: gia công bằng chất liệu SUS 304-2B

Lớp giải pháp nhiệt tỷ lệ cao: Polyurethane

Áp suất vận động tối đa: ≤ 0.6 Mpa

Trọng lượng: ~19.5 Kg

Hãng sản xuất: Kangaroo

Sản xuất tại: Việt Nam

Bảo hành: 7 năm

*

Máy nước nóng tích điện mặt trời Kangaroo GD1616.

- lắp thêm nước nóng tích điện mặt trời Kangaroo GD1818 giá chỉ tham khảo: 11.990.000đ

Dung tích: 180 lít

Công nghệ: Lớp bảo ôn Polyurethane tăng thời gian giữ nhiệt lên đến 96 tiếng, Ruột bình bảo ôn làm cho bằng vật liệu Inox SUS 304-2B bền bỉ, công nghệ Nano chống khuẩn, lắp thêm 18 ống lâu năm 1.8m Ø58

Kháng khuẩn làm sạch nước: Nano diệt khuẩn

Bình chứa: cấu tạo từ chất SUS 304-2B

Lớp phương pháp nhiệt mật độ cao: Polyurethane

Áp suất chuyển động tối đa: ≤ 0.6 Mpa

Trọng lượng: ~21 Kg

Hãng sản xuất: Kangaroo

Sản xuất tại: Việt Nam

Bảo hành: 7 năm

*

Máy nước nóng tích điện mặt trời Kangaroo GD1818.

Trên đây là lý do nên chọn mua máy nước nóng năng lượng mặt trời, muốn rằng chúng ta cũng có thể lựa lựa chọn sản phẩm tương xứng với nhu yếu của mình.