Pháp hiện tượng Đất đai mới nhất đang áp dụng năm 2023 là cơ chế Đất đai 2013 cùng 18 Nghị định, 52 Thông tư, 03 Thông tư liên tịch.


*
Mục lục bài viết

Luật Đất đai mới nhất 2023 cùng Nghị định, Thông bốn về khu đất đai

*
CẬP NHẬT: Dự thảo luật Đất đai sửa thay đổi và hồ hết điểm mới

Luật Đất đai tiên tiến nhất 2023 và Nghị định, Thông tứ về khu đất đai

Văn bản quy phạm pháp luật

Ngày bao gồm hiệu lực

Luật

Luật Đất đai 2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 luật có tương quan đến quy hướng 2018

Nghị định, quyết nghị của chủ yếu phủ

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số trong những Nghị định hướng dẫn pháp luật Đất đai

Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế cùng tiền mướn đất

Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP phương tiện về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi công ty nước thu hồi đất

Nghị định 96/2019/NĐ-CP cách thức về size giá đất

Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm luật hành chủ yếu trong nghành nghề đất đai

Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP điều khoản về thu tiền thực hiện đất

Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về cai quản lý, áp dụng đất trồng lúa

Nghị định123/2017/NĐ-CPsửa thay đổi Nghị định về thu tiền áp dụng đất, thu tiền mướn đất, thuê mặt nước

Nghị định35/2017/NĐ-CPquy định về tiền thực hiện đất vào Khu kinh tế; thu tiền mướn đất, thuê mặt nước trong Khu tài chính và Khu công nghệ cao

Nghị định01/2017/NĐ-CPsửa thay đổi Nghị định43/2014/NĐ-CPhướng dẫn chế độ Đất đai 2013, sửa đổi Nghị định44/2014/NĐ-CPvề giá đất nền và Nghị định47/2014/NĐ-CPvề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi bên nước thu hồi đất

Nghị định135/2016/NĐ-CPsửa thay đổi Nghị định qui định về thu tiền áp dụng đất, thu tiền mướn đất, thuê khía cạnh nước

Nghị định35/2015/NĐ-CPvề cai quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Nghị định47/2014/NĐ-CPvề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi đơn vị nước tịch thu đất

Nghị định46/2014/NĐ-CPvề thu tiền thuê đất, thuê phương diện nước

Nghị định45/2014/NĐ-CPvề thu tiền áp dụng đất

Nghị định44/2014/NĐ-CPvề giá đất

Nghị định43/2014/NĐ-CPhướng dẫn mức sử dụng Đất đai 2013

Thông tứ liên tịch

Thông tứ liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT lý giải việc thẩm định dự thảo bảng báo giá đất của Hội đồng thẩm định bảng báo giá đất, thẩm định và đánh giá phương án giá đất nền của Hội đồng đánh giá giá đất

Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC lý giải chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức cơ cấu tổ chức cùng cơ chế hoạt động của Văn phòng đk đất đai trực nằm trong Sở Tài nguyên với Môi trường

Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định bài toán tổ chức triển khai đấu giá chỉ quyền thực hiện đất để giao đất gồm thu tiền sử dụng đất hoặc dịch vụ thuê mướn đất

Thông tư

Thông tứ 02/2023/TT-BTNMT sửa đổi Thông tứ 23/2014/TT-BTNMT dụng cụ về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn liền với đất cùng sửa đổi Thông tư 24/2014/TT-BTNMT lao lý về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

Thông tư 03/2021/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung cụ thể phương án sử dụng đất khi cp hóa doanh nghiệp lớn nhà nước; lập và phê lưu ý phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đổi khác thành công ty cổ phần

Thông bốn 01/2021/TT-BTNMT nguyên tắc về kỹ thuật việc lập, kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất

Thông bốn 18/2019/TT-BTNMT phép tắc về tiêu chí, chỉ số tấn công giá unique dịch vụ sự nghiệp công sử dụng túi tiền nhà nước về điều tra, tích lũy thông tin xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh khung giá chỉ đất

Thông tư 13/2019/TT-BTNMT nguyên lý về Định mức kinh tế tài chính - kỹ thuật thống kê, kiểm kê khu đất đai cùng lập phiên bản đồ thực trạng sử dụng đất

Thông tư27/2018/TT-BTNMTvề thống kê, kiểm kê đất đai, lập phiên bản đồ thực trạng sử dụng đất

Thông bốn 24/2018/TT-BTNMT giải pháp về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu quality sản phẩm đo đạc và bạn dạng đồ

Thông bốn 11/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tứ 77/2014/TT-BTC lý giải Nghị định 46/2014/NĐ-CP nguyên tắc về thu tiền thuê đất, thuê phương diện nước

Thông bốn 10/2018/TT-BTC về sửa thay đổi Thông bốn 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP hiện tượng về thu tiền áp dụng đất

Thông bốn 89/2017/TT-BTC phía dẫn một số trong những điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP mức sử dụng về thu tiền áp dụng đất, thu tiền mướn đất, thuê khía cạnh nước trong Khu tởm tế, Khu technology cao

Thông tư 80/2017/TT-BTC lí giải việc xác định giá trị quyền thực hiện đất, tiền mướn đất, tài sản nối liền với khu đất được trả lại khi công ty nước tịch thu đất và bài toán quản lý, thực hiện số tiền bồi thường tài sản do đơn vị nước giao thống trị sử dụng, số tiền hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất cơ mà không được bồi hoàn về đất

Thông tư 70/2017/TT-BTNMT về định mức tài chính - chuyên môn xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh khung giá bán đất

Thông bốn 69/2017/TT-BTNMT phương tiện về quá trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất

Thông bốn 53/2017/TT-BTNMT về mức sử dụng ngưng hiệu lực thực thi thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT chỉ dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa thay đổi Nghị định hướng dẫn phương pháp Đất đai 2013 cùng sửa thay đổi Thông tứ hướng dẫn pháp luật Đất đai 2013

Thông tứ 35/2017/TT-BTNMT về Định mức tài chính - kỹ thuật desgin cơ sở tài liệu đất đai

Thông tư33/2017/TT-BTNMThướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP với sửa đổi những Thông tư hướng dẫn biện pháp Đất đai 2013

Thông tứ 14/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản nối liền với đất, lập làm hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn sát với đất

Thông tư 05/2017/TT-BTNMT luật về tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Thông bốn 01/2017/TT-BTNMT nguyên tắc Định mức thực hiện đất xây dựng đại lý văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo và đào tạo, thể thao thể thao

Thông tứ 333/2016/TT-BTC sửa thay đổi Thông tứ 77/2014/TT-BTC của cục Tài thiết yếu hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP phương tiện về thu tiền thuê đất, thuê phương diện nước

Thông tứ 332/2016/TT-BTC sửa thay đổi Thông bốn 76/2014/TT-BTC của bộ Tài thiết yếu hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP cơ chế về thu tiền áp dụng đất

Thông bốn 139/2016/TT-BTC hướng dẫn miễn tiền thực hiện đất, tiền thuê đất; hoàn lại lại hoặc khấu trừ vào nhiệm vụ tài thiết yếu cho chủ đầu tư chi tiêu khi đầu tư xây dựng nhà tập thể và phương pháp xác định tiền thực hiện đất phải nộp khi fan mua, thuê tải được phép cung cấp lại nhà tại xã hội

Thông tư 49/2016/TT-BTNMT quy định công tác làm việc giám sát, kiểm tra, thẩm định và đánh giá và nghiệm thu công trình, thành phầm trong nghành đất đai

Thông tư33/2016/TT-BTNMTban hành định mức kinh tế tài chính - nghệ thuật điều tra, nhận xét đất đai

Thông bốn 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về cai quản lý, thực hiện đất trồng lúa

Thông bốn 75/2015/TT-BTNMT cơ chế kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai

Thông bốn 74/2015/TT-BTC lý giải lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đầu tư tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi đơn vị nước tịch thu đất

Thông bốn 61/2015/TT-BTNMT dụng cụ về cấp cho và quản lý Chứng chỉ định và hướng dẫn giá đất

Thông tư60/2015/TT-BTNMTvề kỹ thuật điều tra, review đất đai

Thông bốn 20/2015/TT-BTNMT về định mức tài chính - kỹ thuật để lập dự toán chi tiêu nhà nước ship hàng công tác định vị đất

Thông tứ 09/2015/TT-BTNMT về Định mức tài chính - chuyên môn lập, kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất

Thông tư 07/2015/TT-BTNMT Quy định việc lập phương án thực hiện đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập phiên bản đồ địa chính; xác minh giá mướn đất; giao đất, dịch vụ thuê mướn đất và cung cấp giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác nối liền với đất so với công ty nông, lâm nghiệp

Thông tư 02/2015/TT-BTNMThướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn cơ chế Đất đai 2013 cùng Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá chỉ đất

Thông tứ 207/2014/TT-BTC pháp luật về khẳng định tiền mướn đất đối với công ty nông, lâm nghiệp thực hiện đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản

Thông tư 77/2014/TT-BTC trả lời Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền mướn đất, thuê khía cạnh nước

Thông bốn 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền áp dụng đất

Thông tư47/2014/TT-BTNMTquy định chuyên môn thành lập bạn dạng đồ hành chính những cấp

Thông tư42/2014/TT-BTNMTban hành định mức kinh tế - chuyên môn thống kê, kiểm kê khu đất đai với lập phiên bản đồ thực trạng sử dụng đất

Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước tịch thu đất

Thông tứ 36/2014/TT-BTNMT chính sách chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng báo giá đất; định vị đất ví dụ và tứ vấn xác minh giá đất

Thông tư35/2014/TT-BTNMTquy định bài toán điều tra, đánh giá đất đai

Thông tư34/2014/TT-BTNMTvề xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

Thông tứ 30/2014/TT-BTNMT lao lý về hồ sơ giao đất, dịch vụ cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Thông tư25/2014/TT-BTNMTvề phiên bản đồ địa chính

Thông tư24/2014/TT-BTNMTvề hồ sơ địa chính

Thông tư23/2014/TT-BTNMTvề Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông bốn 17/2014/TT-BTNMT phía dẫn xác định ranh giới, diện tích và xây cất cơ sở dữ liệu đất trồng lúa

Thông tứ 33/2013/TT-BTNMT phát hành định mức tài chính - kỹ thuật lưu trữ tài liệu khu đất đai

Thông bốn 31/2013/TT-BTNMT ban hành quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu khu đất đai

Thông tư 30/2013/TT-BTNMT quy định triển khai lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý phiên bản đồ địa chính và đăng ký, cung cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác nối liền với đất, xây đắp hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính

Luật đất đai là đạo luật quy định về chính sách sở hữu đất đai, quyền lợi và trách nhiệm trong phòng nước thay mặt chủ tải toàn dân về khu đất đai cùng thống nhất quản lý về khu đất đai, chế độ làm chủ và sử dụng đất đai, quyền và nhiệm vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc bờ cõi của nước cùng hòa xóm hội nhà nghĩa Việt Nam.

Bạn đang xem: Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành

Cùng cùng với sự phát triển của khu đất nước, điều khoản đất khu đất đai đã nạm đổi, trải qua những thời kỳ: cơ chế đất đai năm 1987, hiện tượng đất đai năm 1993, qui định đất đai năm 2003 và công cụ đất đai new nhất, vẫn có hiệu lực thi hành là giải pháp đất đai năm 2013.

Ngoài chính sách đất đai – văn bạn dạng gốc kiểm soát và điều chỉnh mọi chuyển động liên quan tiền đến cai quản và áp dụng đất đai thì còn tồn tại các văn bạn dạng quy phi pháp luật khác hướng dẫn, điều chỉnh cụ thể.

Chính bởi vậy, nhằm đưa đến cái nhìn tổng quan, đầy đủ, bên dưới đây, Hãng pháp luật Anh Bằng tổng hợp những Luật, văn bạn dạng hướng dẫn khí cụ đất đai có hiệu lực thực thi hiện hành áp dụng tiên tiến nhất theo từng chủ thể như sau:

*
Luật gồm:

Nghị định:

Nghị định là Một loại văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, đa số được chính phủ sử dụng với tư phương pháp là cơ quan hành bao gồm nhà nước cao nhất, phòng ban chấp hành của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Xem thêm: Thông số kỹ thuật lg g2 16gb, lg g2 likenew tại hải phòng, trả góp từ xa 0%

Nghị định cần sử dụng để: quy định cụ thể thi hành luật, quyết nghị của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; lệnh,quyết định của Chủ tịch nước; công cụ nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của những bộ, cơ quan ngang bộ, ban ngành thuộc chính phủ nước nhà và những cơ quan khác thuộc thẩm quyền của cơ quan chính phủ thành lập…

Thông tứ liên tịch:

Thông tứ liên tịch là thông tứ do những Bộ, cơ sở ngang Bộ phát hành hoặc giữa bộ và cơ sở ngang bộ phối phù hợp với các tổ chức chính trị- thôn hội để phát hành để giải thích, lí giải việc áp dụng thống nhất các quy định của lao lý theo đúng chức năng, quyền lợi và nhiệm vụ.

Thông tư:

Thông tư là một trong những loại văn bạn dạng có nội dung và mục tiêu là nhằm mục tiêu hướng dẫn, lý giải chi tiết, ví dụ những quy định mang tính chung chung trong những văn phiên bản pháp công cụ mà công ty nước ban hành, thông tư phía bên trong phạm vi quản lý của từng ngành tốt nhất định.

Như vậy, hoàn toàn có thể thấy rõ rằng, những văn phiên bản quy bất hợp pháp luật về lĩnh vực đất đai nói riêng với văn bản quy phạm pháp luật nói chung luôn có sự chũm đổi, điều chỉnh nhằm thỏa mãn nhu cầu sự cải cách và phát triển trong mỗi quá trình của khu đất nước. Chính vì sự thay đổi, điều chỉnh này góp phần xây dựng, triển khai xong hơn hệ thống quy định ở nước ta.

Bài viết liên quan