Mua tài khoản tải về Pro để thưởng thức website hocvienthanhnien.edu.vn KHÔNG quảng cáotải toàn thể File cực nhanh chỉ với 79.000đ.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 8


TOP 38 Đề thi học kì 2 Toán 8 là tài liệu hữu dụng giúp những em học tập sinh có thể làm quen thuộc từng dạng bài, dạng thắc mắc hay gần như chủ đề đặc trưng môn Toán lớp 8.


Bộ đề soát sổ môn Toán lớp 8 học tập kì 2 (Có đáp án)


Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học tập kì 2 - Đề 1

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

Bài 1: mang lại hai biểu thức:

*
*
với
*

a, Tính quý hiếm của biểu thức B trên x = 2

b, Rút gọn biểu thức A

c, Tìm quý hiếm nguyên của x để p = A.B đạt giá trị nguyên

Bài 2: Giải những phương trình cùng bất phương trình sau:

a,
*
b,
*

Bài 3: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Một vòi vĩnh nước tung vào bể không tồn tại nước. Cùng lúc đó một vòi nước khác chảy tự bể ra. Mỗi giờ ít nước vòi chảy ra bằng 4/5 lượng nước chảy vào. Sau 5 giờ thì bên trong bể đạt tới mức 1/8 khoảng trống bể. Hỏi giả dụ bể không có nước nhưng mà chỉ mở vòi chảy vào thì sau bao lâu thì đầy bể?

Bài 4: mang đến tam giác ABC vuông trên A có AH là mặt đường cao (H nằm trong BC). Gọi D và E theo lần lượt là hình chiếu của H bên trên AB với AC. Chứng minh rằng:

a, AEHD là hình chữ nhật


b,

*

c,

*

d, điện thoại tư vấn M là giao điểm của BE với CD. Minh chứng rằng

*

Bài 5: Giải phương trình:

*

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Bài 1:

a, gắng x = 2 (thỏa mãn điều kiện) vào B ta có:

*

b,

*
(điều kiện:
*
)

*

*

*

*

c,

*

Để phường nhận quý giá nguyên thì

*
nhận quý giá nguyên hay

*

Ta bao gồm bảng:

x + 5-10-5-2-112510
x-15 (tm)-10 (tm)-7 (tm)-6 (tm)-4 (tm)-3 (tm)0 (tm)5 (tm)

Vậy cùng với

*
thì phường = A.B nhận cực hiếm nguyên

Bài 2:


a,

*
b,
*

Bài 3:

Gọi thời hạn vòi tan vào đầy bể là x (giờ, x > 0)

Trong 1 giờ, vòi kia chảy được số phần bể là:

*
bể

Trong 1 giờ, vòi rã ra chỉ chiếm số phần bể là:

*
bể

Sau 6 giờ thì bên phía trong bể đạt tới mức 1/8 khoảng không bể. Ta có phương trình:

*

Giải phương trình tính ra được x = 8

Vậy thời gian vòi chảy đầy bể là 8 giờ

Bài 4:

a, có HD vuông góc với AB

*
, HE vuông góc AC
*

Tứ giác ADHE bao gồm 3 góc vuông yêu cầu tứ giác ADHE là hình chữ nhật

b, nhì tam giác vuông ADH với AHB gồm góc

*
chung nên hai tam giác đồng dạng cùng nhau theo trường thích hợp góc góc

c, chứng minh

*
(cùng phụ với góc
*
) nhằm suy ra nhì tam giác AEH với HEC đồng dạng rồi suy ra tỉ số
*

d,

*

*

Do kia AB.AD = AC. AE

Suy ra nhì tam giác ABE với tam giác ACD đồng dạng

*

Bài 5:

Nhận thấy vế mặt trái luôn dương đề nghị

*

Với

*

Phương trình trở thành: x – 2017 + 2x – 2018 + 3x – 2019 = x – 2020


Hay kết hợp với điều khiếu nại

*
suy ra phương trình đã mang lại vô nghiệm

Đề đánh giá môn Toán lớp 8 học tập kì 2 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Toán

Câu 1 ( 2đ) : .Một gia sư theo dõi thời hạn làm một việc ( tính theo phút) của 30 học viên lớp 7 (ai cũng làm cho được) và khắc ghi bảng sau:

9 7 9 10 9 8 10 5 14 8 10 8 8 8 9 9 10 7 5 14 5 5 8 8 9 7 8 9 14 8

a/ dấu hiệu ở đấy là gì?

b/ Lập bảng “ tần số”

c/ Tính số trung bình cùng .

d/ search mốt của vệt hiệu.

Câu 2 ( 1 điểm) :

a/ tìm kiếm bậc của đối kháng thức -2x2y3

b/ Tìm các đơn thức đồng dạng trong số đơn thức sau:

5xy3 ; 5x2y3 ; -4x3y2 ; 11 x2y3

Câu 3 (1,5điểm): cho hai nhiều thức

P(x) = 4x3 + x2 - x + 5.

Q(x) = 2 x2 + 4x - 1.

a/ Tính :P(x) + Q(x)

b/ Tính: P(x) - Q(x)

Câu 4 ( 1,5 điểm) : mang đến đa thức A(x) = x2 – 2x .

a/ Tính quý hiếm của A(x) trên x = 2.

b/ Tìm những nghiệm của nhiều thức A(x).

Câu 5 ( 2 điểm)

a/Trong những tam giác sau ,tam giác làm sao là tam giác vuông cân,tam giác phần đa .
b/ mang lại tam giác ABC có AB = 1 cm, AC = 6cm, . Tìm độ lâu năm cạnh BC ,biết độ lâu năm này là một số nguyên.

Câu 6 (2 đ) : mang đến tam giác ABC vuông trên A, tất cả AB = 3cm; AC = 4cm.

a/ Tính độ dài BC.

b/ hai tuyến đường trung đường AM cùng BN giảm nhau tại G. Tính độ dài AG.

Đáp án đề kiểm soát học kì 2 môn Toán

Câu

Nội Dung

Thang điểm

Câu1

( 2đ)

a) vệt hiệu: thời gian giải một bài toán.

0,5

b) Bảng “ tần số”

Thời gian(x)

7

8

9

10

14

Tần số(n)

4

3

9

7

4

3

N=30

0,5

c) Số vừa đủ cộng

X = ( 5.4+7.3+8.9+9.7+10.4+14.3) : 30 = 8,6

0.5

d) kiểu mốt = 8

0,5

Câu 2

(1đ)

a) Bậc của đơn thức -2x2y3 là 5.

b) những đơn thức đồng dạng là 5x2y3 và 11x2y3.

0,5

Câu 3

(1,5đ)

a) P(x) + Q(x) = 4x3 +3x2 + 3x + 4

0,75

b) P(x) – Q(x) = 4x3 – x2 -5x + 6

0,75

Câu 4 1,5đ)

a) A(2) = 22 – 2.2 = 0

0,5


................

Đề soát sổ môn Toán lớp 8 học tập kì 2 - Đề 3

Đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Toán

Câu 1: (3 điểm) Giải những phương trình sau :

a) 2x - 3 = 5

b) (x + 2)(3x - 15) = 0

c)

*

Câu 2: (2 điểm)

a) Giải bất phương trình sau và trình diễn tập nghiệm trên trục số

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = - 2; 5

c) ĐKXĐ: x - 1; x 2

3(x – 2) – 2(x + 1) = 4x - 2

3x – 6 – 2x - 2 = 4x -2

– 3x = 6

x = -2 (thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = -2

0,25

0,25

0,25

0.25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,5

0,25

2

(2 đ)

a)

*
(h)

- thời gian lúc về là:

*
(h)

- Lập luận để có phương trình:

*

- Giải phương trình được x = 70

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

4

(3,5 đ)

Vẽ hình đúng, chính xác, rõ ràng

a) Xét

*
*
 có:

*
 chung

*

b) Áp dụng định lí Pytago trong tam giác

*
 ta có:

*

*

*

c)

*
(vì DE là tia phân giác của
*
)

*

(vì DF là tia phân giác của

*
 )

*

*

*

0,5

0.5

0.5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


Đề bình chọn môn Toán lớp 8 học tập kì 2 - Đề 4

Đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Toán

Bài 1: Giải những phương trình sau:

1.

*

2. |3 x|=x+6

Bài 2 :(2,5 điểm) một đội sản xuất theo kế hoạch hằng ngày phải cung cấp 50 sản phẩm.Khi triển khai , từng ngày tổ phân phối được 57 sản phẩm.Do đó tổ đã kết thúc trước kế hoạch 1 ngày và còn quá mức 13 thành phầm .

Hỏi theo planer ,tổ đề nghị sản xuất bao nhiêu thành phầm ?

Bài 3:(3 điểm) mang đến hình thang cân nặng ABCD có AB // DC và AB0)

Thời gian đi từ A mang đến B là :

*

Thời gian đi từ bỏ B về A là:

*

Theo đề bài xích ta có phương trình:

*

Giải phương trình được x =180 (nhân)

Quãng mặt đường AB lâu năm 180km

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 - Đề 6

Đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Toán

Bài 1: (2,0 điểm) giải phương trình:

*

*

Bài 2: (2 điểm)

a/ tìm kiếm x sao cho giá tri của biểu thức

*
bằng 2

b/ kiếm tìm x thế nào cho giá trị của hai biểu thức

*
bằng nhau

Bài 3: (2,0 điểm)

a/ giải bất phương trình: 3(x - 2)(x + 2) 2 + x

b/ Giải phương trình: = I5x - 4I = 4 - 5x

Bài 4: (2,0 điểm) Một phân số tất cả tử số bé nhiều hơn mẫu số là 11. Ví như tăng tử số lên 3 đơn vị và bớt mẫu số đi 4 đơn vị chức năng thì được một phân số bởi

*
. Search phân số ban đầu?

Bài 5: (2,0 điểm) Tam giác ABC có hai tuyến phố cao là AD và BE (D nằm trong BC và E trực thuộc AC).

Xem thêm: Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc, Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc

Chứng minh nhì tam giác DEC cùng ABC là hai tam giác đồng dạng?

Đáp án đề thi học kì 2 Toán 8

Câu 1

a/ Giải phương trình:

*

b/ Giải phương trình:

*

Câu 2

*
(loại 2 vày 2 là quý hiếm không xác định)

Vây ko tồn tại cực hiếm nào của x thỏa mãn điều kiện của bài xích toán

*

Câu 3;

a/ Giải bất phương trình:

3(x - 2)(x + 2)∠ 3x2 + x ⇔x>-12

b/ Giải phương trình:

*

Câu 4

Gọi x là tử số của phân số (x nguyên)

Mẫu số của phân số là:

*

Theo đưa thiết ta bao gồm phương trình:

*

Vây phân số cần tìm là:

*

Câu 5:

Hai tam giác ADC cùng BEC là hai tam giác vuông có góc C chung cho nên vì thế chúng đồng dang

*

Mặt khác tam giác ABC cùng tam giác DEC lại sở hữu góc C chung cần chúng đồng dạng với nhau

Đề thi học kì 2 Toán 8 - Đề 7

Đề thi học tập kì 2 môn Toán 8

Bài 1: (2,5 điểm) Giải các phương trình sau:

a) 3 x+6=0

*

*

Bài 2: (1,5 điểm) Giải những bất phương trình sau:

*

Bài 5: (1 điểm) Tính diện tích s toàn phần với thể tích của hình hộp chữ nhật, biết độ dài hai đáy là 12 centimet và 16 cm, chiều cao là 25 cm.

Mua tài khoản tải về Pro để thử khám phá website hocvienthanhnien.edu.vn KHÔNG quảng cáotải toàn thể File cực nhanh chỉ với 79.000đ.

Đề thi Toán cuối kì 1 lớp 8 năm 2022 - 2023 tuyển lựa chọn 8 đề bình chọn cuối kì 1 tất cả đáp án chi tiết và bảng ma trận đề thi.Đề soát sổ học kì 1 Toán 8 - Đề 1

Đề thi cuối kì 1 Toán 8

Câu 1: triển khai phép tính:

a) 3xy.5x2y3b) xy2(x2 + xy + 5)
c) (8x2y3 - 12x3y2 + 4xy) : 2xyd) (x3 + x2 - x + 15) : (x + 3)

Câu 2: Phân tích đa thức thành nhân tử

a) 2x3y2 + 4xy - x2y - 2b) x2 - 2xy + y2 - 4x2
c) x3 + 5x2 + 8x + 4

Câu 3:

Cho biểu thức:

*

a. Với điều kiện nào của x thì cực hiếm của biểu thức A được xác định?

b. Rút gọn gàng biểu thức A

c. Tìm quý hiếm của biểu thức A trên x = 2

Câu 4: đến hình thoi ABCD tất cả I là giao điểm hai tuyến phố chéo. Call M là điểm đối xứng với C qua B, N là điểm đối xứng với B qua AM, F là giao điểm của AM với BN.

a. Chứng tỏ rằng: ABM là tam giác vuông.

b. Chứng tỏ AIBF là hình chữ nhật, ABMN là hình thoi.

c. Minh chứng N là vấn đề đối xứng D qua A.

Câu 5: chứng tỏ T = xy(x4 - y4) chia hết mang đến 30 cùng với

*


Đáp án đề thi học kì 1 Toán 8

Câu 1:

a) 3xy.5x2y3 = 15x3y4

b)

*

*

*

Câu 2:

a)

*

*

b)

*

*

*

Câu 3:

*

a. Điều kiện để A xác minh là:

*

*

c. Ta gồm x = 2 lúc ấy

*


Vậy lúc x = 2 thì A = 3

Câu 4:

a) Ta bao gồm ABCD là hình thoi đề nghị AB = BC

Theo bài bác ra ta có: M là điểm đối xứng cùng với C qua B đề xuất BC = BM

Xét tam giác ACM bao gồm BC = BM = AB

Vậy tam giác ACM là tam giác vuông

b) Xét tứ giác AIBF có:

*
(chứng minh trên)

*
(Do ABCD là hình thoi)

*
(N đối xứng với B qua AM)

Vậy tứ giác AIBF là hình chữ nhật

Ta có:

*

N đối xứng cùng với B qua AM => FB = FN

*

Vậy ABMN là hình thoi

c) vì ABMN là hình thoi => AB = AN

Do ABCD là hình thoi => AB = AD

Suy ra AN = AD vậy N là điểm đối xứng D qua A

Câu 5:

Ta có:

*

= xy(x - 1)(x + 1)(x - 2)(x - 2) + 5xy(x - 1)(x + 1) - xy(y - 1)(y + 1)(y - 2)(y + 2) + 5xy(y - 1)(y + 1)

Ta có: xy(x - 1)(x + 1)(x - 2)(x - 2); xy(y - 1)(y + 1)(y - 2)(y + 2) hầu hết là tích của 5 số trường đoản cú nhiên liên tiếp nên chia hết mang lại 5


5xy(x - 1)(x + 1); 5xy(y - 1)(y + 1) chia hết cho 5

Vậy biểu thức T phân chia hết cho 5

Ta lại có: xy(x - 1)(x + 1); xy(y - 1)(y + 1) là tích của 3 số nguyên liên tiếp nên phân tách hết đến 2 và phân tách hết mang đến 3

Mà BCNN(2,3,5) = 30

Vậy T phân chia hết đến 30 (đpcm)

Ma trận đề Toán lớp 8 học tập kì 1

Chủ đề

Mức độ dìm thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1. Nhân và chia đa thức

Nhận biết được phép nhân solo thức với đa thức.

Biết phân chia đa thức mang lại đa thức.

Biết biện pháp phân tích đa thức thành nhân tử vào trường hợp đối kháng giản

Vận dụng phân tích đa thức thành nhân tử để rút gọn gàng phân thức hoặc giải bài toán tìm x.

Vận dụng các phép đổi khác phân thức để tìm GT của một biểu thức đại số

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

2

1,5

15%

2

1,5

15%

1

1,0

10%

1

0,5

5%

6

4,5

45%

2. Phân thức đại số

Nhận biết và tiến hành được những phép về phân thức thuộc mẫu.

Hiểu cùng tính được những phép tính trên phân thức,

Vận dụng được các phép tính bên trên phân thức, phối kết hợp các HĐT nhằm rút gọn gàng phân thức đại số

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

1

1,0

10%

1

0,5

5%

1

1,0

10%

3

3

30%

3. Tứ giác

Vẽ hình

Hiểu dấu hiệu nhận thấy tứ giác quan trọng để triệu chứng minh

Vận dụng vệt hiệu nhận thấy tứ giác đặc biệt để hội chứng minh

Vận dung đặc điểm các hình hình học đã học để chứng minh

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

0,5

5%

1

0,5

5%

1

1,0

10%

1

0.5đ

5%

3

2,5

25%

4. Đa giác. Diện tích đa giác

Hiểu với tính được dt của hình hình học

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

1

0,5

5%

1

0,5

5%

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ %:

3

3

30%

5

3,0

30%

4

3

30%

2

1

10%

14

10,0

100%

Đề thi Toán cuối kì 1 lớp 8 - Đề 2

Đề thi cuối kì 1 Toán 8

Câu 1 (2.0 điểm)

Thực hiện nay phép tính:

*

*

Câu 2 (2.0 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tư?:

*


*

*

Câu 3 (2.0 điểm)

Cho biểu thức:

*

a) Với đk nào của x thì cực hiếm của biểu thức A được xác minh ?

b) Rút gọn biểu thức A

c) Tìm quý hiếm của biểu thức

*

Câu 4 (3 điểm)

Cho tam giác ABC cân nặng tại A. Call D, E lần lượt là trung điểm của AB, BC

a) gọi M là điểm đối xứng với E qua D. Chứng tỏ tứ giác ACEM là hình bình hành

b) chứng minh tứ giác AEBM là hình chữ nhật.

c) Biết AE = 8 cm, BC = 12cm. Tính diện tích s của tam giác AEB

Câu 5 (1.0 điểm)

Chứng minh biểu thức A = - x2 +

*
x – 1 luôn luôn luôn âm với mọi giá trị của biến

Đáp án đề thi học kì 1 Toán lớp 8

Câu

Nội dung

Điểm

1

(2.0đ)

*

0.5

0.5

*

0.25

0.25

0.25

0.25

2

(2.0đ)

a) x3 – 2x2

= x2(x – 2)

0.5

b) y2 +2y - x2 + 1

= (y2 +2y + 1) – x2

= (y + 1)2 – x2

=( y + 1 + x )(y + 1 - x )

0.25

0.25

c) x2 – x – 6

= x2 – 3x + 2x – 6

= (x2 – 3x) + (2x – 6)

= x(x – 3) + 2(x – 3)

= (x – 3)(x + 2)

0.25

0.25

0.25

0.25

.........

Ma trận đề thi học kì 1 Toán 8

Cấp độTên nhà đề(nội dung, chương…)Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng caoCộng

1.Những hằng đẳng thức kỷ niệm .Các phép tính của nhiều thức

- đọc và triển khai được phép nhân đa thức với đa thức

- Vận dụng chuyển đổi hằng đẳng thức để minh chứng một biểu thức luôn luôn âm

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

1.0

1

1.0

2

2.0 20%

2. Các cách thức phân tích đa thức thành nhân tử

Vận dụng bí quyết đặt nhân tử chung, nhóm hạng tử và thực hiện hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

2.0

3

2.0

20%

3. Các phép tính của phân thức

Biết điều kiện xác định của biểu thức

- Thực hiện tính toán được phép toán bên trên phân thức

Vận dụng các quy tắc vào rút gọn cùng tìm quý giá của biều thức

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0.5

1

1.0

2

1.5

4

3.0

30%

4. Tứ giác

Biết vẽ hình, ghi GT – KL, phân biệt tứ giác là hình chữ nhật

Hiểu được tính chất đường vừa đủ tam giác, lốt hiệu nhận biết để minh chứng hình bình hành

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

1.5

1

1.0

2

2.5

25%

5. Diện tích đa giác

Hiểu cùng tính được diện tích tam giác

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0.5

1

0.5

5%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ: %

2

2.0

20%

4

3.5

35%

5

3.5

35%

1

1.0

10%

12

10


Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 3

Đề thi cuối kì 1 Toán 8

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN .....................

TRƯỜNG thcs .....................

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 - 2023

Câu 1: hiệu quả phép tính 2 x(5-3 x) là:

*

*

*

*

Câu 2: tác dụng của phép tính (x y+5)(x y-1) là:

*

*

*

*

Câu 3: khai triển hằng đẳng thức

*
 ta được công dụng bằng:

*

*

*

*

Câu 4: Đa thức

*
 thành nhân tử?

A. X(3 x-4 x)

B. X(x-4)

C. X(3-4 x)

D. X(3 x-4)

Câu 5: Đơn thức

*
 chia hết cho solo thức như thế nào sau đây?

*

*

*

*

Câu 6: Rút gọn gàng phân thức

*
 được hiệu quả là:

*

B. X

*

*

Câu 7: Điều kiện của x để quý giá của phân thức

*
 xác định là:

A. X>3

B. X

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN .....................

TRƯỜNG trung học cơ sở .....................

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN: TOÁN 8 

I.Trắc nghiệm: (3,0 điểm)

Mỗi câu chọn đúng: 0,2 điểm

câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

B

A

C

D

C

D

C

B

A

D

B

B

A

C

A

..................

Đáp án bao gồm trong file thiết lập nhé những bạn

Ma trận đề thi học kì 1 Toán 8

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN .....................

TRƯỜNG trung học cơ sở .....................

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN: TOÁN 8

Thời gian: 90 phút (Không kể thời hạn giao đề)

Chủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổng
Cấp độ thấpCấp độ cao
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

Nhân, chia solo thức, đa thức, hàng đẳng thức tiến công nhớ

Bài viết liên quan