Hố hố! Đ&#x

Bạn đang xem: Toàn năng ma pháp sư

E1;ng nhẽ m&#x
EC;nh phải giới thiệu bản th&#x
E2;n sớm 1 ch&#x
FA;t nhưng m&#x
EC;nh qu&#x
EA;n mất ahihi!!!

Sorry mấy b&#x
E1;c nha!

N&#x
E0;o th&#x
F4;i ko đi&#x
EA;n nữa, v&#x
E0;o vấn đề ch&#x
ED;nh n&#x
E0;o!

Th&#x
EC; l&#x
E0; ắt hẳn trong số c&#x
E1;c bạn đọc giả đang theo d&#x
F5;i v&#x
E0; đ&#x
F3;n đọc bộ truyện: "Hệ Thống Chế Tạo To&#x
E0;n Năng Ma Ph&#x
E1;p Sư" n&#x
E0;y th&#x
EC; sẽ c&#x
F3; những bạn biết tới m&#x
EC;nh trước đ&#x
F3; rồi. V&#x
E0; tất nhi&#x
EA;n cũng c&#x
F3; những bạn ko biết tới m&#x
EC;nh, biết sao giờ, t&#x
EA;n m&#x
EC;nh c&#x
F2;n qu&#x
E1; xa lạ với mọi người a~.

Buồn gh&#x
EA;!!!☹&#x
FE0F;☹&#x
FE0F;☹&#x
FE0F;😣😣😣😖😖😖😫😫😫🥺🥺🥺😭😭😭

Nhưng th&#x
F4;i kh&#x
F4;ng sao!!!

Ta sẽ cố gắng hết sức để mọi người c&#x
F3; thể biết v&#x
E0; m&#x
E3;i m&#x
E3;i nhớ tới ta!!!

Th&#x
E2;n &#x
E1;i gửi tới c&#x
E1;c b&#x
E1;c!!!

Em y&#x
EA;u c&#x
E1;c b&#x
E1;c nhiều. ước ao c&#x
E1;c b&#x
E1;c h&#x
E3;y ủng hộ cho em nha!

C&#x
E1;c b&#x
E1;c h&#x
E3;y theo d&#x
F5;i, đ&#x
F3;n đọc truyện của em nha!

C&#x
F2;n c&#x
F3; nếu thấy truyện của em cũng kh&#x
E1; ok th&#x
EC; nhớ vote mang đến em nha, để em c&#x
F2;n c&#x
F3; động lực viết tiếp truyện.

C&#x
F2;n c&#x
F3; nếu c&#x
F3; g&#x
EC; sai s&#x
F3;t c&#x
E1;c b&#x
E1;c cứ comment ta kiến của m&#x
EC;nh để lại ở dưới nha, c&#x
F3; g&#x
EC; em đọc, em biết rồi em c&#x
F2;n sửa không đúng nha!!!

Y&#x
EA;u c&#x
E1;c b&#x
E1;c nhiều với bờ bến!!!

Gửi tới c&#x
E1;c b&#x
E1;c h&#x
E0;ng ng&#x
E0;n nụ h&#x
F4;n tr&#x
E2;n th&#x
E0;nh

Moa moa!!!❤&#x
FE0F;❤&#x
FE0F;❤&#x
FE0F;💕💕💕😘😘😘m

Em n&#x
E8;! Ai biết em ko??? Ai nhớ em ko???

Oops! This image does not follow our content guidelines. To lớn continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To lớn continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. Khổng lồ continue publishing, please remove it or upload a different image.
Băng Y Y mệt nho&#x
E0;i tỉnh dậy sau cơn đau bất chợt ập đến, đầu &#x
F3;c c&#x
F4; c&#x
F2;n ch&#x
FA;t mơ hồ, ko r&#x
F5;, đang hồi thần, suy nghĩ lại truyện vừa xảy ra th&#x
EC; bỗng nhi&#x
EA;n 1 loạt &#x
E2;m thanh lạnh kẽo của m&#x
E1;y m&#x
F3;c liền vang l&#x
EA;n ong ong vào đầu c&#x
F4;:"Đinh! Hệ thống x&#x
E1;c định danh t&#x
ED;nh k&#x
ED; chủ!!!""Đinh!""Đinh!""Đinh!""Đinh! Hệ thống x&#x
E1;c nhận, cưỡng chế dung hợp k&#x
ED; chủ c&#x
F9;ng hệ thống!!!""Đinh! Bắt đầu qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh cưỡng chế dung hợp... 0%... 11%... 27%... 32%......79%...98%..100%!""Đinh! Dung hợp th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng. Ho&#x
E0;n tất!""Đinh! Bắt đầu qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh chuyển đổi thế giới... 3%....37%....54%...80%...93%...100%!""Đinh! Ho&#x
E0;n tất qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh chuyển đổi thế giới!""Đinh! K&#x
ED;nh ch&#x
E0;o k&#x
ED; chủ! Hệ thống chế tạo to&#x
E0;n năng ma ph&#x
E1;p sư xin ph&#x
E9;p được ra mắt kia chủ!"C&#x
F4; giật m&#x
EC;nh, c&#x
F3; ch&#x
FA;t sợ h&#x
E3;i, c&#x
F4; th&#x
EC; th&#x
E0;o:"Ngươi... Ngươi l&#x
E0; ai vậy! Ngươi l&#x
E0; ai, ngươi đang ở đ&#x
E2;u mau ra đ&#x
E2;y cho ta! Ta n&#x
F3;i mang đến ngươi biết ta ko c&#x
F3; sợ nh&#x
E0; người đ&#x
E2;u! C&#x
F3; giỏi th&#x
EC; mau ra đ&#x
E2;y coi!""Đinh! Ta l&#x
E0; Hệ thống chế tạo to&#x
E0;n năng ma ph&#x
E1;p sư! K&#x
ED; chủ c&#x
F3; thể gọi ta l&#x
E0; hệ thống qu&#x

Xem thêm: Những Hình Ảnh Mẹ Ôm Con - Ảnh Hai Mẹ Con Ôm Nhau Png

E2;n cũng được! Ta đ&#x
E3; dung hợp c&#x
F9;ng k&#x
ED; chủ, k&#x
ED; chủ y&#x
EA;n t&#x
E2;m nhiệm vụ của ta l&#x
E0; trợ gi&#x
FA;p v&#x
E0; bảo vệ k&#x
ED; chủ vậy đến n&#x
EA;n bổn hệ thống ta sẽ ko c&#x
F3; l&#x
E0;m hại k&#x
ED; chủ đ&#x
E2;u!"C&#x
F4; nghe vậy, trợn tr&#x
F2;n mắt n&#x
F3;i nhỏ:"Hả??? Ngươi,.. Ngươi l&#x
E0; hệ thống??? L&#x
E0; c&#x
E1;i hệ thống truyền thuyết trong truyện m&#x
E0; người ta hay nhắc tới đ&#x
F3; hả???""Đinh! K&#x
ED; chủ c&#x
F3; thể xem l&#x
E0; vậy! C&#x
F2;n nữa ta v&#x
E0; k&#x
ED; chủ đ&#x
E3; dung hợp l&#x
E0;m 1 rồi, n&#x
EA;n người ko phải n&#x
F3;i ra bằng lời m&#x
E0; trực tiếp suy nghĩ l&#x
E0; ta liền c&#x
F3; thể biết được!""Vậy l&#x
E0; ngươi c&#x
F3; thể đọc được suy nghĩ của ta hả???""Đinh! Đ&#x
FA;ng vậy!""Ờ ta hiểu rồi!""Đinh! C&#x
F2;n 1 việc nữa ta phải nhắc nhở k&#x
ED; chủ!""L&#x
E0; việc g&#x
EC; vậy?"N&#x
F3;i rồi c&#x
F4; như bị h&#x
FA;t v&#x
E0;o 1 khoảng ko với lặng. Hệ thống đưa coi v&#x
E0;o kh&#x
F4;ng gian của thần thức, c&#x
F4; mở mắt, nh&#x
EC;n l&#x
EA;n th&#x
EC; thấy &#x
F4;i! Cả 1 bầu trời sao với những ng&#x
F4;i sao s&#x
E1;ng ch&#x
F3;i, lấp l&#x
E1;nh với đủ m&#x
E0;u sắc kh&#x
E1;c nhau: xang, đỏ, t&#x
ED;m,... Dường như ko hề thiếu 1 m&#x
E0;u n&#x
E0;o cảRồi bỗng 1 v&#x
F2;ng tr&#x
F2;n k&#x
EC; lạ xuất hiện dưới ch&#x
E2;n c&#x
F4;:

*

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. Lớn continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sau đ&#x
F3; c&#x
F4; lại 1 lần nữa nghe thấy tiếng &#x
E2;m thanh hệ thống vang l&#x
EA;n xung quanh:"Đinh! Hệ thống ta l&#x
E0;: Hệ thống chế tạo to&#x
E0;n năng ma ph&#x
E1;p sư, vậy&#x
A0; ta sẽ đ&#x
E0;o tạo kia chủ trở th&#x
E0;nh ma ph&#x
E1;p sư. Cũng ch&#x
ED;nh v&#x
EC; vậy t đ&#x
E3; thế đổi thời ko đưa k&#x
ED; chủ tới thế giới ma thuật! Nơi nay giống y đ&#x
FA;c với Tr&#x
E1;i Đất. Những người tồn tại ở Tr&#x
E1;i Đất v&#x
E0; ở đ&#x
E2;y c&#x
F9;ng t&#x
ED;nh c&#x
E1;ch của họ liền ko gắng đổi, ngay cả x&#x
E3; hội sống cũng vậy, chỉ c&#x
F3; điều ở thế giới n&#x
E0;y c&#x
F3; tới khoảng 40% nhỏ người m&#x
E0; trong cơ thể họ c&#x
F3; ma lực, họ ch&#x
ED;nh l&#x
E0;, những ma ph&#x
E1;p sư!""Hả??? Vậy.. Vậy l&#x
E0; ta xuy&#x
EA;n ko rồi hả, c&#x
F2;n gia đ&#x
EC;nh ta v&#x
E0; ta ở thế giới kia th&#x
EC; sao?""Đinh! K&#x
ED; chủ ko cần lo lắng, ta n&#x
F3;i thế giới n&#x
E0;y v&#x
E0; thế giới kia giống nhau y đ&#x
FA;c, chỉ kh&#x
E1;c về vấn đề ma thuật đ&#x
FA;ng ko? Thực ra bản hệ thống đ&#x
E3; ho&#x
E0;n đổi bản th&#x
E2;n của k&#x
ED; chủ ở nhì kia chủ, Băng Y Y của thế giới ma thuật đ&#x
E3; được ta đưa tới Tr&#x
E1;i Đất, ta đ&#x
E3; thu lại ma lực c&#x
F9;ng tr&#x
ED; nhớ của c&#x
F4; ấy, loại bỏ mọi thứ ở thế giới ma thuật vào k&#x
ED; ức của với ấy v&#x
E0; truyền thừa k&#x
ED; ức của k&#x
ED; chủ cho c&#x
F4; ấy. V&#x
E0; người lại k&#x
ED; chủ sẽ trở th&#x
E0;nh Băng Y Y của thế giới ma thuật n&#x
E0;y, chỉ c&#x
F3; điều ta ko xo&#x
E1; bỏ đi k&#x
ED; ức của k&#x
ED; chủ ở Tr&#x
E1;i Đất m&#x
E0; giữ lại n&#x
F3;, đồng thời truyền thừa lại k&#x
FD; ức của nguy&#x
EA;n chủ mang lại k&#x
ED; chủ! N&#x
F3;i vậy! K&#x
ED; chủ đ&#x
E3; hiểu rồi phải ko?""Ờ th&#x
EC; ra l&#x
E0; vậy, ta đ&#x
E3; biết rồi!"Haha thế giới ma thuật ư? Vui đ&#x
E2;y! H&#x
E3;y chờ đ&#x
F3;, Băng Y Y ta tới đ&#x
E2;y!!!