2017 - năm của không ít kỷ lục thiên tai

Hà Nội nóng 42 độ C; vây cánh quét ở im Bái, đánh La; sạt lở đất ở độc lập và bão tới tấp là điểm lưu ý thời máu năm nay. 


X8b
Ry-Q" alt="*">