Mua tài khoản tải về Pro để đòi hỏi website Download.vn KHÔNG quảng cáo & tải toàn bộ File cực nhanh chỉ còn 79.000đ.

Bạn đang xem: Toán lớp 4


TOP 50 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 gồm đáp án kèm theo, giúp những em học viên lớp 4 tham khảo, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để chuẩn bị thật xuất sắc kiến thức mang đến kỳ thi học kì 1 chuẩn bị tới.


Với 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4, còn giúp thầy cô tham khảo để giao đề ôn tập cho học viên của mình. Ko kể ra, thầy cô và những em còn tồn tại thể đọc thêm bộ đề thi học kì 1 môn Toán 4 theo Thông bốn 22. Vậy mời thầy cô và những em thuộc theo dõi bài viết dưới trên đây của Download.vn:


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu trả lời đúng (0,5 điểm)

1. Trong số số 5784; 6874; 6784; 5748, số lớn số 1 là:

A. 5785

B. 6874

C. 6784

D. 5748

2. 5t 8kg = ……… kg?

A. 580kg

B. 5800kg

C. 5008kg

D. 58kg

3. Trong những số sau số nào phân chia hết đến 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong các góc bên dưới đây, góc làm sao là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32m

D. 12m

Câu 3: Năm năm 2016 là nạm kỉ máy bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp những số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo máy tự từ bé đến lớn: ...................................................

I. Từ bỏ luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) tổng thể tuổi của chị em và bé là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi bà mẹ bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) tìm kiếm số bị chia nhỏ tuổi nhất vào phép chia gồm thương là 12 và số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, mang đến ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5 tấn 8 kg = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm 2016 là núm kỉ đồ vật bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo máy tự từ nhỏ bé đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Trường đoản cú luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và triển khai tính đúng từng câu được 0,5 điểm. Hiệu quả là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng cách thuận một thể nhất: có tác dụng đúng từng phần mang đến 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của chị em là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của bé là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia nhỏ xíu nhất là : 20

Số bị chia nhỏ xíu nhất là: đôi mươi x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng( tự câu 1 mang lại câu 5)

Câu 1: Số 45 317 phát âm là:

A. Bốn mươi năm nghìn cha trăm mười bảy

B. Tư lăm nghìn tía trăm mười bảy

C. Tứ mươi lăm nghìn bố trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6 050

Câu 3: 2 m2 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cùng của nhị số là 27. Số nhỏ nhắn là 19 thì số phệ là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên tất cả …..

A. Bốn góc nhọn, hai góc tù với hai góc vuông

B. Tứ góc nhọn, hai góc tù và một góc vuông

C. Tứ góc nhọn, một góc tù với hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng cách thuận luôn thể nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho những chữ số 0,3,5,7. Từ các chữ số sẽ cho, hãy viết số lớn nhất chia hết đến 2, 3 cùng 5, những chữ số đầy đủ khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: tra cứu x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một shop trong nhị tháng bán được 3 450m vải. Tháng trước tiên bán được thấp hơn tháng đồ vật hai là 170m vải. Hỏi từng tháng cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CADBA

Câu 6: Tính bằng cách thuận luôn tiện nhất: 567 x 23 + 433 x 23 = 23 x (567 + 433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số sẽ là 750


Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài xích giải

Tháng thứ nhất cửa hàng bán được số mét vải vóc là (0,25đ): (3 450 – 170) : 2 = 1640 (m) (0,5đ)

Tháng vật dụng hai cửa hàng bán được số mét vải vóc là (0,25đ): 3 450 – 1 640 = 1 810 (m) (0,5đ)

Đáp số: 1 640 mét (0,25đ):

1 810 mét (0,25đ):

Chú ý: những câu: 6,8,9,10: HS biết đặt tính và đúng là được tính một nửa số điểm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số bốn trăm linh nhị nghìn bốn trăm hai mươi viết là:

A. 40 002 400 B. 4 020 420C. 402 420 D. 240 420

Câu 2. Số thích hợp để viết vào khu vực chấm của 7 yến 8 kg =……..kg là:

A. 78kg B. 780kg C. 7 008kg
D. 708kg

Câu 3: chưng Hồ sinh năm 1980. Chưng Hồ sinh vào gắng kỉ……

A. XVIII B. XX C. XVI D. XXI

Câu 4: Trung bình cùng của nhị số 42 và 26 là:

A. 35 B. 34 C. 36 D. 37

Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 - 94 874Bài 3. Cả hai lớp 4A với lớp 4B trồng được 568 cây. Biết rằng lớp 4B trồng được thấp hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

Bài 4. Hãy nêu tên các góc gồm trong hình vẽ sau:+ Đỉnh C cạnh CB, CD. ( 0.5 đ)

- Góc nhọn đỉnh A cạnh AD, AB.

- Góc tù túng đỉnh B cạnh BA, BC. ( 0.5 đ)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng nhất.

Câu1: (0,5 điểm) Số 956 384 521 hiểu là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm bố mươi tám nghìn tư nghìn năm trăm nhị mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi bốn triệu năm trăm hai mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu bố trăm tám mươi tư năm trăm nhị mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu cha trăm tám mươi tư nghìn năm trăm nhị mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) những số tiếp sau đây số nào chia hết mang lại 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 giờ đồng hồ = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết các số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo thứ tự từ nhỏ bé đến lớn:

a) Theo thứ tự từ nhỏ xíu đến lớn: ...................................................................

b) Theo sản phẩm tự từ bự đến bé: ...................................................................

Câu 3: (1 điểm)


Hình bên có .........góc vuông.

Hình bên có..........góc tù.Câu 4: (2 điểm) Một mảnh đất nền hình chữ nhật có nửa chu vi là 160m, chiều rộng yếu chiều nhiều năm 52 m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó?

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 5

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: (0.5 điểm) Năm triệu không trăm bảy mươi nghìn sáu trăm được viết là:

A. 5 070 060 B. 5 070 600C. 5 700 600 D. 5 007 600

Câu 2: (0.5 điểm) Chữ số 7 trong số 587964 thuộc mặt hàng nào?

A. Hàng trăm ngàn B. Hàng nghìn C. Hàng trăm D. Hàng solo vị

Câu 3: trong các số 1397 ; 1367 ; 1697 ; 1679 số lớn số 1 là số:

A. 1397B. 1367 C. 1697 D. 1679

Câu 4: (0.5 điểm) Số trung bình cộng của 49 cùng 87 là?

A. 67B. 68 C. 69 D. 70

Câu 5: (0.5 điểm) 2 tấn = …………………..yến?

A. đôi mươi B. 200 C. 2000 D. 20000

Câu 6: (0.5 điểm) Hình vẽ mặt có?

A. Hai tuyến phố thẳng tuy vậy song. Nhị góc vuông.B. Hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song. Cha góc vuông.C. Ba đường thẳng song song. Nhị góc vuông.D. Ba đường thẳng tuy vậy song. Tía góc vuông.

Câu 7: (0.5 điểm) kết quả của phép nhân 45 × 11 là:

A. 90 B. 195 C. 495D. 594

Câu 8: bác Hồ sinh năm 1890 thuộc thay kỷ nào?

A. Cố gắng kỷ XVII B. Cố kỉnh kỷ XVIII C. Vắt kỷ XIX D. Nuốm kỷ XX

Câu 9: trong số số sau số vừa phân tách hết mang lại 2 vừa chia hết cho 5 là:

A. 450B. 405 C. 504 D. 545

Câu 10: tác dụng của biểu thức: 5 x 134 x 2 là:

A. 134 B. 13400 C. 1304D.1340

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 236 105 + 82 993 b) 935 807 - 52453c) 365 x 103d) 11 890 : 58

Câu 2: (2 điểm) Một trường tiểu học có 672 học tập sinh, số học sinh nữ nhiều hơn thế nữa số học sinh nam là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 tất cả 09 đề thi kèm theo đáp án và bảng ma trận đề thi. Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán này sẽ giúp đỡ các em học viên ôn tập, củng nuốm kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2 lớp 4, thời điểm cuối năm học đạt hiệu quả cao. Đồng thời đó là tài liệu tham khảo cho những thầy cô khi ra đề cho các em học sinh.


Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông bốn 22 năm 2023

1. đứng top 05 Đề thi Toán lớp 4 kì hai năm 2022 - 20232. đứng đầu 04 Đề thi Toán lớp 4 kì 2 cài đặt nhiều

09 đề thi Toán qua mỗi năm học sau đây được Vn
Doc sưu tầm, tổng hợp chi tiết cả câu trả lời và biểu điểm chấm chi tiết cho mỗi đề. Những bậc phụ huynh sở hữu về cho con em của mình mình ôn luyện, củng cố lại kỹ năng đã học.

1. Vị trí cao nhất 05 Đề thi Toán lớp 4 kì 2 năm 2022 - 2023

1.1 Đề thi Toán học kì 2 lớp 4 Đề 1

Câu 1: (M1 - 0,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

Trong các phân số sau, phân số lớn nhất là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Giá trị của chữ số 2 trong số 82 360 945 là:

A. 2 000

B. đôi mươi 000

C. 200 000

D. 2 000 000

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng:

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

7 giờ đồng hồ 15 phút = ..... Phút

A. 415

B. 435

C. 420

D. 405

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền vào vị trí chấm:

a. Hình bình hành tất cả ........................ Cặp cạnh tuy vậy song .

b. Diện tích s hình thoi bởi .............................. Diện tích hình chữ nhật .


Câu 5: (M3 – 1đ) Điền vào vị trí chấm:p

a. 6 m217 cm2 = ………….. Cm2

b. 9 thế kỉ = ………… năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính:

a.

*
.....................................

b.

*
.....................................

c.

*
.....................................

d.

*
.....................................

Câu 7: (M3 – 0,5đ): Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Nếu chiều lâu năm là 15 cm thì diện tích s của hình chữ nhật là: ..............

Câu 8: (M3 – 1,5đ): Một người đã bán được 280 quả cam và quýt, trong số đó số cam bởi

*
số quýt. Search số cam, số quýt sẽ bán?

Câu 9: (M4 – 2đ): hiện giờ bà hơn con cháu 60 tuổi. Sau 5 năm nữa số tuổi của cháu bằng

*
số tuổi của bà. Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: (M1 - 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh vào B

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền đúng mỗi vị trí chấm được 0,5đ

a. Hình bình hành có hai cặp cạnh tuy vậy song.


b. Diện tích hình thoi bởi một nửa (hay

*
) diện tích hình chữ nhật .

Câu 5: (M3 – 1đ) Điền đúng mỗi khu vực chấm được 0,5đ


a. 6 m217 cm2 = 60017 cm2

b. 9 vậy kỉ = 900 năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính đúng mỗi câu được 0,5đ

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 7: (M3 – 0,5đ)

Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Nếu như chiều dài là 15 cm thì diện tích của hình chữ nhật là: 135 cm2

Câu 8: (M3 – 1,5đ)

Tổng số phần đều nhau là:

2 + 5 7 (phần)

Số trái cam đã bán là:

280 : 7 x 2 = 80 (quả)

Số trái quýt đã phân phối là:

280 – 80 = 200 (quả)

Đáp số: cam: 80 quả; quýt: 200 quả

Câu 9: (M4 – 2đ)

Sau 5 năm nữa bà vẫn hơn cháu 60 tuổi. Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 1 = 4 (phần)

Tuổi con cháu sau 5 năm nữa là:

60 : 4 = 15 (tuổi)

Tuổi cháu bây giờ là:

15 – 5 = 10 (tuổi)

Tuổi bà hiện giờ là:

10 + 60 = 70 (tuổi)

Đáp số: Cháu: 10 tuổi

Bà: 70 tuổi

Ma trận bài bác kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4

TT

chủ thể

mức 1

nấc 2

nút 3

nút 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

02

01

01

01

01

03

Biết so sánh các phân số cùng với 1. Nắm giá tốt trị của số. Giải được bài xích toán. Triển khai các phép tính phân số.

Câu số

1,2

6

a,b,c,d

8

9

1,2

6a,b,c,d,8,9

Số điểm

1

2

1,5

2

1

5,5

2

Đại lượng

Số câu

01

01

02

Chuyển thay đổi được những số đo diện tích, thời gian

Câu số

3

5

3,5

Số điểm

1

1

2

3

nguyên tố hình học

Số câu

01

01

01

01

Nhận biết được điểm sáng hình bình hành. Tính được diện tích s hình thoi, diện tích hình chữ nhật.

Câu số

4

7

4

7

Số điểm

1

0,5

1

0,5

Tổng số câu

03

01

01

01

02

01

05

04

Tổng số điểm

2

1

2

1

2

2

4

6


1.2 Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 4 Đề 2

I. Phần trắc nghiệm. (6 điểm):

Khoanh vào vần âm đặt trước ý vấn đáp đúng đến các thắc mắc trắc nghiệm sau:

Câu 1. (0,5 điểm): trong những số 32743; 41561; 54567, 34582 số chia hết mang lại 3 là:

A. 32743

B. 41561

C. 34582

D. 54567

Câu 2. (0,5 điểm): Phân số có mức giá trị bé hơn 1 là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. (0,5 điểm): Phân số

*
rút gọn gàng được phân số:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4. (0,5 điểm). Tính:

*

A.

*

B. 2

C. 1

D.

*
Câu 5. (0,5 điểm): tác dụng của phép trừ
*
là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6. (0,5 điểm):

*
thế kỉ = … năm.

A. 50

B. 20

C. 25

D. 200

Câu 7. (0,5 điểm Số phù hợp để viết vào địa điểm chấm của 15m² = ....…….cm² là:

A. 150

B. 150 000

C. 15 000

D. 1500

Câu 8. (0,5 điểm): quý hiếm của biểu thức

*
là:

A.

*
 B.
*
 C.

Xem thêm: Hướng dẫn sửa máy nước nóng trực tiếp mắc lỗi kêu to, không nóng, elcb

*
 D.
*

Câu 9. (0,5 điểm): tổng cộng tuổi của tía Lan với Lan là 46 tuổi. Lan kém bố 28 tuổi. Tính tuổi của bố An hiện nay nay?


A. 30 tuổi

B. 34 tuổi

C. 28 tuổi

D. 37 tuổi

Câu 10. (0,5 điểm): một lớp kính hình thoi bao gồm độ dài các đường chéo cánh là 18cm cùng 30cm. Tính diện tích tấm kính đó.

A. 270cm²

B. 270 cm

C. 540cm²

D. 54dm²

Câu 11. (0,5 điểm): Trong hình mẫu vẽ bên, những cặp cạnh tuy vậy song cùng nhau là:

A. AH cùng HC; AB và AH

B. AB cùng DC; AD và BC

C. AB và BC; CD cùng AD

D. AB với CD; AC cùng BD

Câu 12. (0,5 điểm): ) Lớp 4A gồm 28 học viên nữ. Số học sinh nam bởi

*
số học viên nữ. Số học viên của cả lớp đó là:

A. 45

B. 28

C. 40

D. 42

II. Phần từ luận. (4 điểm)

Câu 13. (1 điểm): Tính nhanh

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

Câu 14. (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 100m, chiều rộng bằng

*
chiều dài. Tính diện tích s mảnh đất đó ?

Câu 15. (1 điểm): kiếm tìm y

125 × y - 12 × y - 13× y = 5208000

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

I. Gợi ý cho điểm

- bài bác kiểm tra được thầy giáo sửa lỗi, dấn xét những ưu điểm và góp ý những giảm bớt chấm theo thang điểm 10 (Mười), không cho điểm 0 (không)

- Điểm của bài xích kiểm tra nếu là vấn đề thập phân thì được thiết kế tròn. Thí dụ: 9,25 làm cho tròn thành 9; 9,5 có tác dụng tròn thành 10.

II. Đáp án, biểu điểm

1. Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu

Đáp án

Điểm

Câu

Đáp án

Điểm

1

D

0,5

7

B

0,5

2

C

0,5

8

A

0,5

3

D

0,5

9

D

0,5

4

B

0,5

10

A

0,5

5

D

0,5

11

B

0,5

6

C

0,5

12

C

0,5

2. Phần từ bỏ luận (4 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 13

(1 điểm)

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

= 1367× (54 + 45 + 1)

0,5

= 1367 × 100

0,25

= 136 700

0,25

Câu 14

(2 điểm)

Nếu coi chiều rộng mảnh đất là 2 phần, thì chiều dài mảnh đất là 3 phần bằng nhau, ta có:

0,25

Tổng số phần cân nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

0,25

Chiều rộng mảnh đất nền là

(100 : 5) × 2 = 40 (m)

0,5

Chiều dài mảnh đất nền là

100 - 40 = 60 (m)

0,25

Mảnh khu đất đó có diện tích s là

60 × 40 = 2400 (m2)

0,5

Đáp số: 2400 m2

0,25

Câu 15

(1 điểm)

125 × y - 12 × y - 13 × y = 5208000

y × (125 - 12 - 13) = 5208000

0,25

y × 100 = 5208000

0,25

y = 5208000 : 100

0,25

y = 52080

0,25

1.3 Đề thi Toán học kì 2 lớp 4 Đề 3

PHẦN 1 (3,5 điểm). Chọn đáp án đúng (A, B, C, D) với ghi ra giấy

Câu 1. Quý giá của chữ số 7 trong các 2 378 023 là:

A. 700

B. 7000

C. 70 000

D. 700 000


Câu 2. Phân số nào lớn hơn phân số

*
?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. tra cứu x là số tự nhiên, biết:

A. 16 cm2

B. 20 cm2

C. 22 cm2

D. 30 cm2

Câu 7. cầm cố kỉ lắp thêm XX ban đầu từ năm nào cho năm nào?

A. Từ thời điểm năm 1900 mang đến năm 2000

B. Từ năm 1901 mang lại năm 2000

C. Từ năm 1901 cho năm 2001

D. Từ thời điểm năm 1900 mang đến năm 2001

PHẦN II (6,5 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Điền lốt >;245m2 ......... 200 045m2

b) 2 tạ + 26 yến ......... 40 yến

c)

*
giờ 15 phút ........ 1 giờ

d)

*
thế kỉ cùng 5 năm ....... 40 năm

Câu 2 (2 điểm). Tính

a.

*

b.

*

c.

*

Câu 3 (1,5 điểm). Một siêu thị có số mặt đường trắng ít hơn số mặt đường hoa mai là 240kg. Tính số con đường mỗi loại, hiểu được

*
số mặt đường trắng bởi
*
số mặt đường hoa mai.

Câu 4 (1 điểm). Search x

22 x X + X x 27 + X = 25

*

Câu 5 (1 điểm). So sánh những phân số sau bằng cách hợp lý nhất

a.

*
với
*

b.

*
*

Đáp án Đề thi Toán lớp 4 học kì 2

PHẦN I (3,5 điểm). Khoanh đúng vào vần âm đặt trước giải đáp đúng của từng câu được 0.5 điểm

Đáp án:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

D

A

B

D

C

B

PHẦN II (6,5 điểm)

Bài 1 (1 điểm). HS điền vết đúng mỗi phần được 0,25 điểm

Đáp án:

a) 2km245m2 > 200 045m2

b) 2 tạ + 26 yến > 40 yến

c)

*
giờ 15 phút = 1 giờ

d)

*
thế kỉ với 5 năm Bài giải

HS vẽ sơ đồ gia dụng đúng được (0,25 điểm)

Hiệu số phần đều nhau là 5 – 3 = 2 (phần) (0,25 điểm)

Cửa hàng bao gồm số đường trắng là: 240 : 2 x 3 = 360 (kg) (0,5 điểm)

Cửa hàng gồm số con đường hoa mai là: 360 + 240 = 600 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: mặt đường trắng: 360 kg; trắng hoa mai: 600 kg

Ghi chú: học viên làm phương pháp khác hợp lý cho điểm tương đương

Bài 4 (1 điểm). HS có tác dụng đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a. 22 x X + X x 27 + X = 25

X x (22 + 27 +1) = 25

X x 50 = 25 (0,25 đ)

X = 25 : 50

X = (0,25 đ)

b)

*

*

*
(0,25 đ)

x + 9 = 15

x = 15 – 9

x = 6 (0,25 đ)

Bài 5 (1 điểm). HS có tác dụng đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a.

*
*

*

nên

*
C.
*
D.
*
Câu 2 (0,5 điểm). Trong những phân số sau
*
, phân số tối giản là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*
Câu 3 (0,5 điểm). Trong số phân số sau
*
, phân số lớn nhất là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*
Câu 4 (0,5 điểm). Số tương thích viết vào vị trí chấm để 29m2 = … dm2

A. 29 B. 209 C. 2009 D. 2900

Câu 5 (0,5 điểm). Số phù hợp viết vào địa điểm chấm để 8 tấn 36 kg = … kg

A. 836B. 8036C. 8360D. 800036

Câu 6 (1,0 điểm). Lựa chọn, viết số tương thích điền vào địa điểm chấm trong những bài sau:

a) Hình thoi có hai cặp cạnh đối lập ……… và tư cạnh ………..

A. Song song
B. Bởi nhau
C. Tuy vậy song, bằng nhau
D. Tuy nhiên song, không bởi nhau

b) diện tích hình thoi là 250 cm2, độ lâu năm một đường chéo cánh là 25 cm.

Vậy độ dài đường chéo cánh còn lại là ........ Dm.

PHẦN II: từ bỏ luận (6,5 điểm)

Câu 7 (2,0 điểm). Tính

*

*

*

*

Câu 8 (1,5 điểm). Tra cứu X

*

*

Câu 9 (2,0 điểm). Trong mùa quyên góp ủng hộ xây đắp tượng đài tưởng niệm chiến sỹ đảo Gạc Ma trực thuộc quần hòn đảo Trường Sa của Việt Nam, số chi phí lớp 4A quyên góp được không ít hơn lớp 4B là 62000 đồng. Tính số tiền mối lớp quyên góp được, biết số tiền vàng lớp 4B bằng 3/5 số tiền tài lớp 4A.

Câu 10 (1 điểm). Bà bầu có một rổ cam ít hơn 20 quả. Nếu mẹ xếp mỗi đĩa 3 quả hoặc xếp từng đĩa 5 quả thì các thừa 1 quả. Em hãy tính xem rổ cam của mẹ có bao nhiêu quả.

Đáp án Đề thi toán lớp 4 học tập kỳ 2

PHẦN I: Trắc nghiệm (3,5 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm). C.

Câu 2 (0,5 điểm). D.

Câu 3 (0,5 điểm). A.

Câu 4 (0,5 điểm). D.

Câu 5 (0,5 điểm). B.

Câu 6 (1 điểm).

a) Hình thoi tất cả hai cặp cạnh đối lập ……… và bốn cạnh ………..

Chọn C. Tuy vậy song, bằng nhau(0,5 điểm)

b) Vậy độ lâu năm đường chéo còn lại là 2 dm (0,5 điểm)

Câu 6a: Đúng mỗi ý mang đến 0,25 đ

PHẦN II: tự luận (6,5 điểm)

Câu 7 (2,0 điểm). Tính đúng mỗi ý mang lại 0,5 điểm.

*

*

*

d)

*

Câu 8 (1,5 điểm). Search X. Tính đúng mỗi ý đến 0,75 điểm.

a)

*

b)

*

Câu 9 (2,0 điểm). Vẽ đúng sơ đồ: 0,25 điểm

Lớp 4A: |-------|-------|-------|

Lớp 4B: |-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 5 - 3 = 2 (phần)

Lớp 4A quyên góp đc số tiền là: 62 000 : 2 × 5 = 155 000 (đồng)

Lớp 4B quyên góp được số chi phí là: 155 000 - 62 000 = 93 000(đồng)

Đáp số: Lớp 4A: 155000 đồng

Lớp 4B: 93000 đồng

- tra cứu đúng hiệu số phần bằng nhau: 0,25 điểm

- tìm kiếm đúng số chi phí lớp 4A: 155000 đồng 0,75 điểm

- tìm kiếm đúng số chi phí lớp 4B: 93000 đồng 0,5 điểm

- Đáp số đúng: 0,25 điểm

Câu 10 (1 điểm). Học sinh chỉ nêu đúng kết quả (không lí luận) mang lại 0,25 điểm.

Vì nếu mẹ xếp mỗi đĩa 3 quả hoặc xếp mỗi đĩa 5 quả thì đông đảo thừa 1 quả

Nên số cam của chị em bớt đi 1 quả đang là số phân chia hết cho cả 3 cùng 5: 0,5 điểm

Số phân chia hết cho cả 3 và 5 lại bé nhiều hơn 20 là 15.

Vậy người mẹ có toàn bộ là 16 quả cam. 0,5 điểm

· lưu giữ ý:

- học viên làm cách khác đúng vẫn đồng ý cho điểm tối đa.

- Tính ra hiệu quả nhưng ko rút gọn vẫn đồng ý cho điểm tối đa.

- Toán gồm lời văn:

+ HS rất có thể làm gộp bước vẫn chấp nhận cho điểm về tối đa.

+ HS không vẽ sơ vật dụng hoặc không lí luận thì quán triệt điểm.

+ Sai giải mã không mang đến điểm; sai trên đúng dưới cấm đoán điểm.

+ Đúng lời giải; đúng phép toán; sai kết quả, đơn vị ->cho ½ số điểm của ý

Ta rất có thể giải cách khác như sau

Vì rổ cam của mẹ có thấp hơn 20 quả mà chia 3 hoặc 5 hồ hết dư 1.

Ta có:

6 : 3 = 2 (dư 0)

6 : 5 = 1 (dư 1) (loại)

11 : 3 = 3 (dư 2)

11 : 5 = 2 (dư 1) (loại)

16 : 3 = 5 (dư 1)

16 : 5 = 3 (dư 1) (chọn)

Vậy rổ cam của bà mẹ có 16 quả .

1.5 Đề thi Toán học kì 2 lớp 4 Đề 5

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn vần âm trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (1 điểm) Rút gọn phân số

*
ta được phân số:

A.

*

B.

*

C.

*

Câu 2: (1 điểm) 2m2 9dm2 = ….m2. Số điền vào khu vực chấm là:

A. 29

B. 290

C. 209

D. 2009

Câu 3: (1 điểm) bao gồm 3 viên bi blue color và 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh so với tổng cộng viên bi là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4: (1 điểm) Một hình thoi bao gồm độ dài các đường chéo cánh là 60dm và 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2

B. 240 m2

C. 12m2

D. 24dm2

Câu 5: (1 điểm) những phân số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ bé là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 6: (1 điểm) Trên bản đồ xác suất 1 : 200, chiều rộng lớn phòng học của lớp em đo được 3cm. Chiều rộng thật trong phòng học sẽ là mấy mét?

A. 9m

B. 6m

C. 8m

D. 4m

Câu 7: (1 điểm) Hiệu nhị số 135, Số lớn gấp hai số bé. Số nhỏ nhắn là:

A. 45

B. 27

C. 13

D. 15

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính (1 điểm)

a)

*

b. 10000 - 2575 : 25

Bài 2: toàn bô tuổi của hai bà mẹ con 56 tuổi. Tính tuổi bà bầu và tuổi con, biết rằng tuổi con bởi

*
tuổi mẹ. (1 điểm)

Bài 3: Tính diện tấm bìa có size như hình vẽ dưới đây: (1 điểm)

Đáp án Đề thi toán lớp 4 học tập kỳ 2

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM :

Khoanh tròn vần âm trước câu vấn đáp đúng.

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1:

B.

1 điểm

Câu 2 :

C.

1 điểm

Câu 3:

A

1 điểm

Câu 4:

C

1 điểm

Câu 5:

C

1 điểm

Câu 6:

B

1 điểm

Câu 7.

A.

1 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính (1 điểm)

a)

*
=
*

b. 10000 - 2575 : 25 = 10000 - 103 = 9897

Bài 2: tổng cộng tuổi của hai người mẹ con 56 tuổi. Tính tuổi mẹ và tuổi con, biết rằng tuổi con bởi

*
tuổi mẹ. (1 điểm)

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là

2 + 5 = 7 (phần) 0,25 điểm

Tuổi con là:

56 : 7 x 2 = 16 (tuổi) 0,25 điểm

Tuổi bà mẹ là:

56 – 16 = 40 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số: Con: 16 tuổi

Mẹ: 40 tuổi

Hoặc hoàn toàn có thể giải theo cách khác ví như sau:

Theo sơ đồ, tổng thể phần đều bằng nhau là

2 + 5 = 7 (phần) 0,25 điểm

Tuổi bà bầu là : 56 : 7 x 5 = 40 (tuổi) 0,25 điểm

Tuổi con là: 56 - 40 = 16 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số: Con: 16 tuổi

Mẹ: 40 tuổi

Bài 3: Tính diện tấm bìa có kích cỡ như hình vẽ bên dưới đây: (1 điểm)

Bài giải

Chiều rộng hình chữ nhật là:

24 – 16 = 8 (cm) 0,25 điểm

Diện tích hình chữ nhật là:

24 x 8 = 192 (cm2) 0,25 điểm

Diện tích hình vuông vắn là:

16 x 16 = 256 (cm2) 0,25 điểm

Diện tích tấm bìa là:

192 + 256 = 448 (cm2) 0,25 điểm

Đáp số: 448 (cm2)

1.6 Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

Mạch kiến thức

Nội dung

Số câu;số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

1. Số học cùng thống kê.

Phân số, những phép tính về phân số; tính giá trị biểu thức. Tra cứu thành phần chưa biết, …

Số câu

Câu số

1,2,3,7a,7b

7c,7d

8a,8b

9

Số điểm

2.5

1

1.5

5

2.Đại lượngvà đo đại lượng.

Các đơn vị đo thời gian, khối lượng, diện tích s đã học.

Số câu

Câu số

4

5

2

Số điểm

0.5

0.5

1

3. Yếu tố hình học.

Nhận biết, tính diện tích s hình bình hành, hình thoi.

Số câu

Câu số

6a

6b

2

Số điểm

0.5

0.5

1

4. Giải toán bao gồm lời văn.

Giải câu hỏi Tìm nhị số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của nhì số đó; tìm phân số của một số.

Số câu

Câu số

9

1

Số điểm

2

2

5. áp dụng toán học.

Số câu

Câu số

10

1

Số điểm

1

1

Tổng:

Số bài

7

4

3

1

15

Số điểm

3.5

3.5

2

1

10

2. Top 04 Đề thi Toán lớp 4 kì 2 tải nhiều

2.1 Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 1

I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước ý vấn đáp đúng nhất.

Câu 1: Hình nào bao gồm

*
số ô vuông sẽ tô màu?

Câu 2: Trong hình mẫu vẽ bên, các cặp cạnh tuy vậy song với nhau là:

A. AH với HC; AB cùng AH

B. AB cùng BC; CD và AD

C. AB và DC; AD và BC

D. AB cùng CD; AC cùng BD

Câu 3: trong những số: 306 ; 765 ; 7259 ; 425 số chia hết cho tất cả 5 và 9 là:

A. 306

B. 765

C. 7259

D. 425

Câu 4: Đúng ghi Đ; không đúng ghi S vào ô trống:

a) 5m2 7 dm2 > 570 dm2

b) 3 tấn 70 kg 2 45 cm2 = 345 cm2

d) 2 giờ 15 phút + 45 phút > 3 giờ.

Câu 5:

*
của 18 là:

A. 6

B. 27

C. 12

D. 36

Câu 6: Một hình thoi gồm độ lâu năm hai đường chéo là 17cm cùng 32cm. Diện tích s của hình thoi là:

A . 272 cm2

B . 270 cm2

C . 725 cm2

D. 277 cm2

Câu 7: Biểu thức m - n × 4; cùng với m = 180, n = 25. Quý giá của biểu thức m + n × 4 là:

A. 80

B. 100

C. 800

D. 1000

Câu 8: Hình bình hành có đáy bằng 15 m; chiều cao bằng

*
đáy. Diện tích s hình bình hành kia là:

A. 15 m2

B. 150 m2

C. 150dm2

D. 15 dm2

Câu 9: Trên bạn dạng đồ tỉ lệ 1 : 200, chiều dài phòng học tập lớp em đo được 5 cm. Chiều nhiều năm thật của nhà học kia là:

A. 500 cm

B. 2 000 cm

C. 1 000 cm

D. 700 cm

II. TỰ LUẬN

Bài 1: Tính

a)

*
b)
*
c)
*

d)

*
Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 136 m, biết chiều dài bằng
*
chiều rộng.

a) Tính diện tích s của thửa ruộng.

b) người ta trồng lúa trên thửa ruộng, cứ 1m2 diện tích s thì nhận được

*
kg thóc. Tính số thóc thu được.

Bài 3: Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất.

Bài viết liên quan